Online poistenie

HAVARIJNÁ KALKULAČKA

GAP – poistenie finančnej straty

GAP poistenie slúži ako ako poistenie finančnej straty motorového vozidla. Pomáha v prípade totálnej škody vozidla, alebo jeho odcudzenia, keď havarijné poistenie uhradí len všeobecnú (trhovú) hodnotu vozidla v čase poistnej udalosti. GAP poistenie preplatí rozdiel medzi touto trhovou hodnotou vozidla, ktorú dostanete vyplatenú cez havarijné poistenie, a kúpnou cenou vozidla.

Práve preto sa nazýva takéto poistenie aj ako 100 % GAP poistenie. Kryje vás pred prudkou stratou hodnoty vozidla, ktorá nastáva v prvých rokoch od kúpy. Preto sa aj takéto poistenie uzatvára zvyčajne na prvých 3 až 5 rokov. Ak dôjde počas trvania poistenia k totálnej škode vozidla, napríklad odcudzením, tak vy dostanete späť plnú cenu vozidla, za akú ste ho kúpili (okrem spoluúčasti).

Výhody GAP poistenia

GAP poistenie ponúka viacero výhod pre majiteľov motorových vozidiel:

  • získate späť pôvodnú investíciu
  • ponuka viacerých produktov (EuroGAP, KASKO TOTAL, SuperGAP a iné) umožňuje výber najvhodnejšieho riešenia pre konkrétny poistný prípad
  • možnosť poistiť nové ale aj ojazdené auto
  • maximálny limit poistného plnenia 40 až 100 tisíc €.

Pozor na výluky

GAP poistenie nie je možné uplatniť v prípade taxislužby, požičovne, pretekárske vozidlá a autoškoly. Otázne je aj poistenie pre vozidlá, ktoré nepriamo fungujú ako taxi cez aplikáciu (uber a iné). K zamietnutiu poistného plnenia z GAP poistenia dôjde aj v prípade, že ste napríklad pred jazdou požili alkoholické nápoje.

Vhodné aj pri lízingu

Mnohé lízingové spoločnosti vyžadujú uzatvorenie GAP poistenia. Takto dochádza k ochrane lízingovej spoločnosti v prípade totálnej škody. Dlžník by mohol odmietnuť ďalej platiť splátky za zničené vozidlo a lízingová spoločnosť by aj napriek havarijnému poisteniu ostala v strate.

Ako uzatvoriť GAP poistenie

Ak chcete uzatvoriť GAP poistenie spolu s havarijným poistením, tak takúto možnosť máte cez našu online porovnanie. Stačí v sekcii výber rizík havarijného poistenia označiť GAP poistenie ako žiadúce. Následne máte na výber dobu poistenia GAP:

  • 24 mesiacov
  • 36 mesiacov
  • 48 mesiacov
  • 60 mesiacov

Do posledného dátového poľa musíte zadať obstarávaciu cenu vozidla. Pod touto cenou sa rozumie suma, ktorú ste reálne vyplatili predajcovi za nové vozidlo.