Online poistenie

HAVARIJNÁ KALKULAČKA

Havarijné poistenie

Využite možnosť spraviť si porovnanie cien havarijného poistenia. Cez našu kalkulačku získate možnosť výpočtu aktuálnej ceny. Zohľadňujeme všetky zľavy a bonusy. Slúži na poistné krytie pred haváriou, vandalizmom, krádežou alebo živlom. Celý proces získania poistnej zmluvy je možný online. Za poistenie môžete zaplatiť bankovým prevodom. Poisťovňa sa s vami dohodne ohľadom vstupnej obhliadky, vrátane jej miesta.


Havarijné poistenie a jeho výber


Havarijné poistenie, známe aj ako kasko poistenie, je pomerne drahší poistný produkt. Cena havarijnej poistky sa odvíja od viacero parametrov, napríklad:

 • značka vozidla,
 • druh vozidla,
 • nadobúdacia cena vozidla,
 • výška spoluúčasti,
 • rozsah poistného krytia.

Je veľmi dôležité vhodne stanoviť výšku spoluúčasti. Do veľkej miery ovplyvňuje aj to, dokedy sa oplatí havarijné poistenie. Cez naše online porovnanie havarijného poistenia vám neujde žiadna zľava alebo bonus od ktorejkoľvek poisťovne. Najaktuálnejšie sadzby v kalkulačke zaistia spokojnosť a najlacnejšie ponuky pre každého poistníka.


Pred čím ste krytý havarijným poistením


Havarijné poistenie slúži na krytie škôd na motorovom vozidle. To, čo všetko je zahrnuté do poistných rizík, je individuálne a je to súčasťou poistnej zmluvy. Škody, ktoré sú súčasťou poistnej ochrany auta, môžu vzniknúť rôzne:

 • čiastočné poškodenie alebo úplne zničenie vozidla, alebo časti jeho výbavy, vplyvom havárie,
 • poškodenie vozidla živelnou udalosťou (záplava, požiar, krupobitie, úder blesku, víchrica a iné),
 • odcudzenie celého vozidla alebo krádež častí vozidla,
 • vandalizmus, lúpež,
 • GAP poistenie finančnej straty.

Havarijné poistenie a územná platnosť


V poistnej zmluve je vždy dojednaná územná platnosť poistenia. Kasko kryje škody len na tomto vymedzenom území. Pri výpočte havarijného poistenia budete mať možnosť definovať si územnú platnosť. Na výber máte geografické územie Európy alebo obmedzenú platnosť len na Slovenskú republiku. Pre väčšinu vodičov sa javí územná platnosť s celým geografickým územím Európy ako vhodnejšia voľba pre ich poistenie.


Havarijné poistenie a spoluúčasť


Havarijné poistenie môže, ale nemusí mať spoluúčasť. V poistnej zmluve sa nachádza jej prípadná výška. Spoluúčasť vyjadruje to, do akej miery sa poistník spolupodieľa na preplatení škody, ktorá vznikla poistnou udalosťou. Táto suma spoluúčasti sa následne odrátava v prípade poistného plnenia.

Z toho aj vyplýva, že pri škodách, ktoré sú nižšie ako spoluúčasť, vám poisťovňa z havarijného poistenia nepreplatí žiadnu čiastku. Na výber sú rôzne výšky spoluúčasti. Pre osobné motorové vozidlá do 3,5 tony ide najčastejšie o spoluúčasť v rozmedzí:

 • bez spoluúčasti
 • 5 % (minimálne 66 €)
 • 5 %, bez minimálnej spoluúčasti
 • 5 %, min. 66 €
 • 5 %, min. 165 €
 • Fixne 165 €
 • Fixne 250 €
 • 10 %, min. 330€
 • 10 %, min. 1000€

Vo všeobecnosti platí, že čím je nižšia spoluúčasť pre poisteného, tým je havarijné poistenie drahšie a opačne.


Ako stanoviť poistnú sumu a cenu poistenia


Pri výpočte havarijného poistenia sa vychádza buď z novej ceny vozidla alebo z obstarávacej (trhovej) ceny vozidla. Postup je nasledujúci:

 • nová cena vozidla sa určí na základe špecifikácie vozidla cez špeciálnu aplikáciu, v momente keď uzatvárate online kasko
 • ak ide o nové vozidlo, prípadne má najviac 3 roky, tak je možné vychádzať z faktúry od importéra alebo autorizovanej predajne. Vozidlo musí byť zakúpené na území Slovenskej republiky. Nezohľadňujú sa žiadne bonusy a zľavy, nová cena vozidla je vždy základná suma.

Ako často platiť poistné za havarijné poistenie


Pri uzatváraní zmluvy na havarijnú poistku máte na výber z viacerých možností. Môžete si vybrať platbu štvrťročne, polročne alebo ročne. Niektoré poisťovne však majú mierne vyššiu cenu poistenia pri iných ako ročných platbách. Nepáčia sa vám výška súčasného poistného? Podajte výpoveď havarijného poistenia.


Typický príklad havarijného poistenia


VozidloCena
Volkswagen Golf, 4 roky staré vozidlo, 92 kW / 1.2 TSI257,23 €
Škoda Octavia, 4 roky staré vozidlo, 77 kW / 1.6 TDI CR271,12 €

Aktuality