Online poistenie

HAVARIJNÁ KALKULAČKA
Biele auto stojace na ceste

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie pomáha v prípade, že na poistenom aute dôjde k škode vlastným pričinením alebo vinník je neurčitý, prípadne neznámy. V tom spočíva rozdiel od povinného zmluvného poistenia, ktoré preplatí len škodu, ktorú spôsobí vinník tretím stranám. Škodu na vlastnom aute si však v prípade havárie preplatí vinník sám. Alebo, ako to už vyplýva z názvu, škodu preplatí havarijné poistenie.

Aké riziká pokrýva?

V prípade havarijného poistenia máte na výber 4 základné typy rizík, ktoré si môžete poistiť. Ide o:

 • haváriu
 • živel
 • vandalizmus
 • odcudzenie

Zahŕňa teda aj udalosti, pri ktorých dôjde k poškodeniu vozidla prírodou alebo vinníka neviete vypátrať. Okrem týchto základných poistných rizík si môžete kasko rozšíriť aj o dobrovoľné pripoistenia.

Havária

Pod haváriou sa rozumie čiastočné poškodenie alebo úplne zničenie vozidla, ku ktorému dôjde mechanickým nárazom alebo stretom s iným motorovým vozidlom, prípadne predmetom. Musí ísť však samozrejme o náhodnú udalosť a nie o úmyselné konanie.

Živel

Ide o poškodenie vozidla živelnou pohromou alebo inými rizikami, ktoré špecifikuje poistná zmluva. Najčastejšie ide o:

 • pád stromu alebo iných predmetov na vozidlo
 • povodeň
 • krupobitie
 • záplava
 • víchrica
 • úder blesku
 • požiar
 • výbuch
 • a iné.

Vandalizmus

Čiastočné poškodenie alebo úplne zničenie vozidla, ktoré úmyselne spôsobila tretia osoba.

Odcudzenie

Môže ísť o odcudzenie celého vozidla, alebo len jeho časti, prípadne odcudzenie doplnkovej výbavy. Zahŕňa napríklad krádež hliníkových diskov, autorádia, svetlometov, pneumatík a iných častí. Môže ísť o lúpež, vlámanie alebo krádež.

Pripoistenia k havarijnému poisteniu

Kalkulačka ceny havarijného poistenia zahŕňa možnosť uzatvoriť aj celý rad rôznych pripoistení. Takto výrazne rozšírite okruh rizík, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie. Na výber máte:

 • rozšírená asistencia
 • pripoistenie skla
 • náhradné vozidlo
 • úraz
 • právna ochrana
 • batožina

Samozrejme, čím viacej toho zahŕňa vaše poistenie, tým s vyšším poistným musíte rátať. Je preto na vašom zvážení, aký mix pripoistení je pre vás najvhodnejší aby ste mali dobré skúsenosti s havarijným poistením.