Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP online

Spravte si porovnanie povinného zmluvného poistenia cez poistnú kalkulačku. Za krátky okamih môžete uzatvoriť poistenie auta alebo akékoľvek vozidlo v ktorejkoľvek z poisťovní na Slovensku. Cenu PZP online vypočítate cez existujúce EČV, prípadne tieto údaje zadáte sami.


Allianz logoČSOB logo Generali logoGenertel logoGroupama logoKomunálna poisťovňa logoKooperativa logoUnion logoUniqa logo Wüstenrot logo

Postup ako získať najlacnejšie PZP online

 1. Základné údaje o vozidle (druh vozidla, výkon motora, objem valcov, rok výroby) môžete zadať ručne alebo prostredníctvom EČV.
 2. K dispozícií máte ponuku na mieru. Zvoľte si najvýhodnejšie poistenie.
 3. Zadajte dodatočné informácie k získaniu poistenia.
 4. E-mailom obdržíte zmluvu a zelenú kartu. Vytlačte si ju.
 5. Za online poistenie môžete zaplatiť napríklad bankovým prevodom.


Oplatí sa PZP online cez Insuro?


PZP porovnanie sa oplatí z viacerých dôvodov:

 • Automatické zistenie údajov z EČV (ŠPZ) vozidla
 • K dispozícií všetkých 10 poisťovní
 • Výpočet PZP v pár jednoduchých krokoch
 • Možnosť voľby pripoistení k poistke na auto
 • Zmluvu obdržíte e-mailom
 • Poistné môžete zaplatiť online
 • Celý proces porovnanie cien PZP s uzatvorením je hotový do pár minút

Spravte si porovnanie online.


Cestná kontrola a overenie PZP


Povinnosť uzatvoriť PZP vyplýva zo zákona a platí pre rôzne typy vozidiel. Nejde len o automobil, ale aj o motocykel, nákladné vozidlo, prívesný vozík a iné typy vozidiel. Aj keď sa v bežne používa pojem poistenie auta, prípadne hovorovo poistka na auto. Z toho vyplýva aj povinnosť preukázať sa pri cestnej kontrole políciou, prípadne inou oprávnenou osobou, dokladom o uzatvorenom online PZP.

Na našom území slúži na tento účel práve Zelená karta.  Používa sa teda ako doklad o uzatvorenom PZP. Dostanete ho k poistnej zmluve od PZP z vašej poisťovne. Zo zelenej karty sa môžete dozvedieť údaje o poistení (poistník, vozidlo, na akú dobu je uzatvorené povinné zmluvné poistenie).

Alternatívnym dokladom je aj poistná zmluva PZP. Avšak takéto riešenie nie je veľmi praktické. Ide o rozmerovo a obsahovo veľký dokument.

Boli zaznamenané prípady, keď príslušník Policajného zboru požadoval doklad o zaplatení PZP (tzv. ústrižok) počas cestnej kontroly. Takýto postup je však nesprávny a zákon ho nepovoľuje. Určite je však nutné mať uzatvorené PZP. V opačnom prípade musíte rátať s pokutou 3300 €. A v prípade ak zaviníte dopravnú nehodu, tak náhrada škody je na vás. A to v prípade materiálnej škody, ale aj ujme na zdraví.

Zelená karta slúži ako doklad o PZP aj mimo našich hraníc. To platí pri každom vozidle, nie len pri poistke na auto.

Ak by ste takýto doklad ako vodič nevedeli predložiť, tak rátajte s odobratím Dokladu o evidencii vozidla. To zároveň znamená, že nebudete môcť použiť vozidlo na pokračovanie v jazde. Preto nevyhnutne noste doklad o uzatvorenom PZP. Táto povinnosť platí aj v prípade, že riadite vozidlo, ktorého nie ste majiteľom, prípadne držiteľom. Vyžiadajte si k riadeniu vozidla aj zelenú kartu ako doklad o PZP.


PZP pre vozidlá v EÚ


Ak svoje vozidlo využívate v EÚ a máte uzatvorené PZP online, tak nemusíte mať obavy ohľadom poistenia. Krajiny EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Island sú zahrnuté do základného poistného krytia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Je však dobré si overiť platnosť svojho PZP na území danej krajiny ešte pred samotnou cestou. Za zváženie stojí aj kontrola toho, či sú v poistnom krytí zákonného poistenia okrem nehody zahrnuté napríklad aj asistenčné služby v prípade poruchy vozidla.

Preto so sebou majte zelenú kartu aj v zahraničí, aj keď to nestanovuje zákon, avšak je to univerzálne akceptovaný doklad o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení. Takto vám bude preplatená škoda v prípade dopravnej nehody. Alternatívou je aj v tomto prípade nosenie celej poistnej zmluvy, čo je však nepraktické. Zelenú kartu máte možnosť využiť v 43 krajinách sveta.

Významným dokumentom v priestore krajín EÚ je Európsky formulár o nehode. Slúži ako všeobecne akceptovaný doklad ohľadom dopravnej nehody, či už v zahraničí, alebo aj na Slovensku.

Nový zákon o povinnom zmluvnom poistení zabezpečil jednoduchý priebeh preplatenia materiálnej škody alebo ujme na zdraví v akomkoľvek mieste Európskej únie a v krajinách mimo nej, kde sa používajú zelené karty.


Poistka na auto sa dá uzatvoriť v rôznych poisťovniach


Povinné zmluvné poistenie online si môžete uzatvoriť na Slovensku v jednej z 10 poisťovní. Medzi poisťovne, vrátane odštepných závodov, poskytujúce PZP patria:

Spravte si porovnanie ceny PZP online a zistite, ktorá poisťovňa je pre vás najvýhodnejšia. Pozrite si ako vyzerá PZP tabuľka cien najčastejšie poisťovaných vozidiel.


Aktuality