Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Prihlásenie vozidla zo zahraničia

Dovezené auto zo zahraničia

Ak ste si zadovážili auto zo zahraničia, tak by ste mali myslieť aj na zákonné povinnosti ohľadom prihlásenia takéhoto dovezeného vozidla do evidencie vozidiel. Každé vozidlo zo zahraničia, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, musí byť prihlásené do evidencie vozidiel. Musíte tak urobiť na orgáne Policajného zboru (dopravný inšpektorát) …

...

Celý článok »

Prihlásenie nového auta

Prihlásenie nového vozidla

Ak ste si zadovážili nové auto, tak by ste mali myslieť aj na zákonné povinnosti ohľadom prihlásenia takéhoto nového vozidla do evidencie vozidiel. Každé nové vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, musí byť prihlásené do evidencie vozidiel. Musíte tak urobiť na orgáne Policajného zboru (dopravný inšpektorát) podľa miesta …

...

Celý článok »

Kúpno-predajná zmluva auta (vzor v PDF, Word)

Kúpno-predajná zmluva auta

Mať kúpno-predajnú zmluvu pri predaji alebo kúpe auta je samozrejmosťou. Preto ponúkame možnosť stiahnuť si jednoduchý vzor kúpno-predajnej zmluvy na vozidlo. Vhodný pre akékoľvek vozidlo – môže slúžiť aj ako kúpno-predajná zmluva na motorku, auto alebo traktor. Táto zmluva je k dispozícii v PDF, ale aj DOCX formáte. Je vhodná na vyplnenie a vytlačenie, prípadne …

...

Celý článok »

Kalkulačka na registračný poplatok za prihlásenie auta

Výpočet registračnej dane

Prihlásenie auta podlieha registračnému poplatku, ktorá sa nazýva aj registračná daň alebo správny poplatok. A nezáleží na tom, či ide o prepis vozidla v okrese alebo poplatok za prepis auta z okresu do okresu, dovoz zo zahraničia alebo prvé prihlásenie nového vozidla. Cena za prepis auta je jasne stanovená na základe veku vozidla, typu a …

...

Celý článok »

Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte

Dohodnutie termínu online

Online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte sa dá spraviť cez univerzálny rezervačný systém. Môžete si takto dohodnúť napríklad objednanie na prepis auta alebo iné úkony. Žiadosť o dohodnutie termínu vytvoríte kliknutím na nasledujúce tlačidlo: Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte Pravidlá online rezervácie termínu Pri žiadosti o termín je dobré vedieť pár základných skutočností: Celú rezerváciu …

...

Celý článok »

Odhlásenie auta do iného okresu

Odhlásenie auta

V takomto prípade musí pôvodný držiteľ vozidla navštíviť dopravný inšpektorát v pôvodnom okrese evidencie vozidla a preukázať svoju totožnosť a zároveň predložiť: osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla, platný doklad totožnosti, splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý …

...

Celý článok »

Prihlásenie auta z iného okresu

Prihlásenie auta

Po odhlásení vozidla pôvodným držiteľom má nový držiteľ 30 dní na prihlásenie vozidla. Musí tak urobiť na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel podľa trvalého bydliska držiteľa vozidla, resp. podľa sídla firmy, ktoré je uvedené v platnom výpise z obchodného alebo živnostenského registra. Od roku 2019 už nemusíte vypisovať žiadne špeciálne žiadosti k tomuto úkonu. Jednoducho navštívite …

...

Celý článok »

Prepis auta v okrese

Prepis auta v okrese

Prepis auta v okrese pozostáva z dvoch krokov, ktoré vykonáte cez jeden dopravný inšpektorát. Ide o odhlásenie vozidla pôvodným držiteľom a následné prihlásenie vozidla novým držiteľom. Od roku 2019 už nemusíte vypisovať žiadne špeciálne žiadosti k tomuto úkonu. Jednoducho navštívite dopravný inšpektorát a zvolíte si cez kiosk tento úkon. Dobré je si však vopred spraviť …

...

Celý článok »

Prepis auta

Prepis auta

Prepis auta je proces, ktorý pozostáva z dvoch krokov. Ide o: odhlásenie auta (pôvodným držiteľom) prihlásenie auta (novým držiteľom). Samotný priebeh závisí od toho, či ide o: prepis auta v okrese alebo je uskutočnený z okresu do iného okresu. Týmto procesom dochádza k zmene majiteľa a/alebo držiteľa vozidla. V bežnom prípade dochádza k zmene oboch. …

...

Celý článok »

Splnomocnenie na odhlásenie vozidla

Splnomocnenie

Potrebujete splnomocnenie na odhlásenie vozidla inou osobou? Cez tlačidlá dole si stiahnete vzor splnomocnenia na vytlačenie. Vhodné aj na odhlásenie akéhokoľvek auta alebo iného vozidla. Týmto tlačivom dávate plnú moc k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii vozidla na Dopravnom inšpektoráte Polície SR. Ako vyplniť náš vzor splnomocnenia na odhlásenie vozidla Vzor …

...

Celý článok »