Online poistenie

Životné poistenie

Životné poistenie je poistný produkt, ktorý prikazuje poisťovni vyplatiť v prípade úmrtia alebo dožitia sa určitého veku poistníka dohodnutú sumu. V prípade smrti dostane peniaze poverená osoba, v prípade dožitia sa určitého veku poistník.

Platí si ho veľká skupina ľudí, no len málokto vie, či sa takáto životná poistka vôbec oplatí z dlhodobého hľadiska. Na Slovensku ste boli donedávna odkázaný na rady Vášho finančného sprostredkovateľa, ktorý Vám nemusel poradiť tu najvýhodnejšiu ponuku na trhu pre Vás. Okrem zlého prístupu k objektívnym informáciám neexistovalo ani transparentné porovnanie životného poistenia medzi jednotlivými poisťovňami. My Vám ponúkame nie len to, ale zároveň aj možnosť uzatvoriť najlepšie životné poistenie online z pohodlia domova s okamžitým výpočtom ceny poistnou kalkulačkou. Transparentná a jasná ponuka, žiadne zahmlievanie alebo nejasné vyjadrenia.

Typy poistenia

Pre lepšie pochopenie si vysvetlíme základné pojmy. Poznáme viacero typov tohto poistenia:

Existujú ale aj rôzne pripoistenia. Takéto pripoistenie Vás ochráni aj v prípadoch, na ktoré sa samotné poistenie nevzťahuje. Môže tým teda dodatočne znížiť riziko následkov nečakaných situácií. Možno ich rozdeliť do 5 skupín:

 1. úrazové poistenie
 2. poistenie pre deti
 3. nemocenské a zdravotné poistenie
 4. poistenie nezamestnanosti
 5. poistenie invalidity

Ktorý typ poistenia je najlepší?


Na Slovensku sú veľmi rozšírené práve investičné životné poistky, cez ktoré sa ľudia snažia sporiť. Tento prístup nie je práve najvhodnejším riešením pre väčšinu ľudí, ktorí tento finančný produkt používajú. Laicky povedané – životná poistka by mala slúžiť na poistenie a na sporenie by ste mali používať iný, na to určený finančný produkt. Nikoho nenapadne si sporiť napríklad cez PZP a taktiež neočakáva, že poistením zarobí.

Definícia, resp. základná funkcia poistenia je transfer možného rizika, na ktoré sa poisťujeme, na poisťovňu. Cieľom životného poistenia je chránenie svojich blízkych v prípade úmrtia, prípadne vážneho ochorenia, v závislosti od podmienok poistnej zmluvy. Existujú taktiež špeciálne kalkulačky, kde zistíte, koľko zaplatíte na jednotlivých poplatkoch a koľko vo výsledku nasporíte. Pri životnej poistke by ste mali teda okrem otázky „áno alebo nie“ pýtať aj na to, či sa Vám vôbec oplatí, ako prebieha vyplatenie, aká je odkupná hodnota, ako prebieha zrušenie a výpoveď

Preto sme zástancovia rizikového životného poistenia, ktoré plní čisto poistnú funkciu voči rizikám, ktoré hrozia poistencovi počas trvania zmluvného vzťahu a nie je zbytočne spojené s inými, investičnými funkciami. Platíte teda oveľa nižšie poistné. Ide teda o poistenie bez sporenia, ušetrené peniaze dokážete zúžitkovať oveľa lepšie iným spôsobom.

Čo je nutné vedieť pred uzatvorením poistenia.

Poistka sa uzatvára medzi životnou poisťovňou a Vami – poistencom. V zmluve je taktiež definovaná oprávnená osoba, ktorá je prakticky príjemcom poistného v prípade vyplatenia poistenia dôsledkom smrti. V poistnej zmluve sú presne definované udalosti, resp. riziká, ktoré sú predmetom a poistenia a v prípade ich výskytu dôjde k vyplateniu dohodnutej poistnej sumy. Vo všeobecnosti pri tomto type poistenia ide udalosti ako je vážna choroba, dosiahnutie určitého veku (ŽP so sporením) alebo smrť. Formou pripoistenia je možné tento okruh udalosti rozšíriť.

Životné poistenie dokáže ochrániť celú rodinu, napríklad v prípade úmrtia alebo vážnej choroby hlavného živiteľa rodiny. V takomto prípade dôjde k vyplateniu dohodnutej čiastky, čo zabezpečí dostatočnú finančnú rezervu na zachovanie životného štandardu. Životná poistka sa taktiež môže uplatniť v prípade, že splácate hypotéku a dôjde k chorobe, úrazu, prípadne úmrtiu – životná poisťovňa vyplatí zostávajúcu hypotéku, prípadne jej časť. Samotné banky v mnohých prípadoch poskytujú ľuďom, ktorí majú životné poistenie, nižšiu úrokovú sadzbu.

Často sa aj samotné banky snažia presvedčiť klienta na takéto poistenie, no nie vždy sa jedná o najvýhodnejšiu ponuku na trhu. Preto sa Vám snažíme poskytnúť transparentné porovnanie životného poistenia vo vybraných poisťovniach online, pričom máte možnosť sa poradiť s odborníkom na toto poistenie. Snažíme sa nájsť najvýhodnejšiu ponuku pre Vás a Vašu rodinu, deti, pričom Vám názorne ukážeme prečo je daná ponuka pre Vás vhodná a koľko ušetríte oproti iným riešeniam.

Otázku daní a daňového priznania riešime v samotných článkoch konkrétnych typoch životného poistenia.


Poisťovne


Životné poistenie môžete uzatvoriť s nasledovnými poisťovňami:

 • Aegon Životná poistovňa a.s.
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Axa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
 • MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Pri výbere životného poistenia je obzvlášť dôležité spraviť porovnanie jednotlivých ponúk, keďže rozdiely v cenách a službách sú priepastné. Preto Vám ponúkame online výpočet ceny, pričom sa môžete nezáväzne poradiť s odborníkom na danú problematiku – úplne zadarmo. Po vyplnení formulára získate prehľadnú ponuku v tabuľke, kde sa taktiež nachádza možnosť uzatvoriť poistku online. K výpočtu je potrebné zadať Váš druh pracovného pomeru, či športujete, druh vykonávanej práce, poistnú dobu, rok narodenia poisťovanej osoby, čistý mesačný príjem, telefón a e-mail.


Zhrnutie


Za najlepšie riešenie teda považujeme pre hore uvedené dôvody rizikové životné poistenie. Veľmi radi Vám však bezplatne a nezáväzne poradíme v otázke životného poistenia a nájdeme to najvýhodnejšie a najlacnejšie riešenie práve pre Vás.


Aktuality