Online poistenie

Poistenie pre deti

Životné poistenie pre deti (hovorovo detské poistenie) je poistný produkt, nad ktorým premýšľa veľká časť rodičov, keďže sa snažia ochrániť v maximálnej možnej miere svoje deti, prípadne hľadajú online porovnanie poistenia detí so sporením. Poisťovne reagovali na tento dopyt tvorbou rôznych poistných produktov, ktoré sú zamerané práve na deti. Základnou otázkou však ostáva, či sú takéto poistky výhodné?


Oplatí sa vôbec?


Na túto otázku sa samozrejme nedá odpovedať jednoznačne, no my však zastávame názor, že poistenie pre deti ako samostatný produkt nie je najlepším riešením. Vhodnejším a logickejším riešením je kvalitné a správne nastavené životné poistenie rodičov, keďže práve oni prinášajú peniaze do domácnosti a v rámci poistenia rodičov pripoistiť aj deti.

Keďže Vaše deti nezarábajú, tak by ste mali predovšetkým hľadieť na to, aby bol poistený živiteľ rodiny. Týmto zabezpečíte svojmu dieťaťu oveľa istejšie prostredie – ak by došlo napríklad k vážnemu úrazu živiteľa rodiny, ktorý by nebol poistený a skončil by dlhodobo práceneschopný, tak Vás poistenie dieťaťa nijako nezachráni a celá rodina môžete skončiť v nie príliš ideálnej situácií z dôvodu výpadku príjmu. Ak chcete zabezpečiť istotu Vášmu dieťaťu, tak si v prvom rade ako živiteľ rodiny zabezpečte kvalitné rizikové životné poistenie a ak máte na to peniaze, tak pripoistite svoje dieťa k svojmu poisteniu. Je to výhodnejšie a efektívnejšie riešenie ako kúpa špeciálneho detského poistenia ako samostatného produktu.

Pýtajte sa svojho finančného poradcu na bonusy pre deti. Ak sa rozhodnete pre úrazové poistenie, tak môžete do tohto pripoistenia zahrnúť aj celú rodinu, vrátane deti.

Väčšina expertov sa zhoduje v tom, že ak sa rozhodnete takto pripoistiť svoje deti, tak by ste sa mali zamerať predovšetkým na trvalé následky úrazu, dlhodobú práceneschopnosť a kritické choroby, keďže v týchto prípadoch ide o veľmi nákladnú a dlhodobú finančnú záťaž. Takáto forma životného poistenia pre dieťa má svoje opodstatnenie.


Poistenie so sporením


Na Slovensku je veľmi obľúbené sporiť deťom cez poistenie, či už formou kapitálového alebo investičného životného poistenia. Rodičia chcú, aby ich deti dostali napríklad pri dovŕšení 18 roku života peknú sumu peňazí, na ktorú im budú prispievať mesačne od ich narodenia. Keď si ale prečítate naše články o kapitálovom a investičnom poistení, tak pochopíte, že toto nie je práve najšťastnejšie riešenie. Vplyvom inflácie môže dôjsť k tomu, že vo výsledku ešte prerobíte. Oveľa lepším riešením pre Vaše deti je zahrnutie ich do Vašej životnej poistky a ak im chcete sporiť, tak produktom na to priamo určeným. Nesporte cez poistenie, je to neefektívne. Dostanete sa k oveľa vyšším výnosom pri nižších poplatkoch.


Zhrnutie


Poistenie deti ako samostatný produkt je nevhodným riešením. Najlepším riešením je poistenie detí na následky úrazu a kritické choroby, ktoré spravíte formou úrazového pripoistenia k Vašemu životnému poisteniu. Nesnažte sa sporiť cez poistenie deti. Nechajte si zostaviť individuálnu ponuku online – nezáväzne a bezplatne od našich odborníkov. Ukážeme Vám, čo je pre Vás najlepšie riešenie s tým, že bude aj najvýhodnejšie.