Online poistenie

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je finančný produkt, pri ktorom si neplatíte len samotné poistenie, ale taktiež určitú čiastku Vašich peňazí investujete do investičných fondov. Samozrejme, s určitým rizikom poklesu hodnoty Vašich úspor. Ide teda o poistenie so sporením, resp. investovaním. V minulosti neexistovala možnosť si spraviť jasný prehľad v ponukách a preto sme pre vás pripravili porovnanie investičného životného poistenia online. Stačí zadať základné parametre do prípravného formulára a dozviete sa všetko potrebné o investičnom poistení, vrátane odkúpnej hodnoty a taktiež ako prebieha zrušenie životného poistenia.

Existujú 2 základné typy investičného poistenia:

  1. s poistením smrti – ak by došlo k úmrtiu poistníka, tak sa vyplatí dohodnutá suma z poistnej zmluvy alebo sa vyplatí toľko, koľko je v sporiacej/investičnej časti poistenia. Podľa toho, ktorá suma je väčšia.
  2. bez poistenia pre prípad smrti – ak by došlo k úmrtiu poistníka, tak sa vyplatí toľko, koľko je v sporiacej/investičnej časti poistenia alebo suma, ktorá bola doteraz zaplatená na poistnom. Podľa toho, ktorá suma je väčšia.

Samotné poistné, ktoré zaplatíte mesačne alebo v inom intervale, sa rozdelí na 2 častí – prvou časťou je samotné poistenie, ktoré funguje rovnako ako rizikové životné poistenie, peniaze sú teda spotrebované na krytie poisteného rizika a druhá časť je použitá na investovanie a tým pádom zhodnocovanie svojich úspor. Poistník si sám zvolí ako má poisťovňa investovať danú sporiacu časť poistenia, pričom pri investičnom životnom poistení môže byť najvyššia ziskovosť, ale zároveň tu neexistuje žiadna garancia zhodnotenia úspor a riziko je zároveň najvyššie.

Na výber je viacero typov investičných stratégií, ktoré si volí poistník na základe jeho vzťahu k riziko:

  1. Dlhopisová stratégia – je vhodná pre konzervatívnejších platiteľov investičnej životnej poistky. Poisťovňa nakupuje štátne dlhopisy, prípadne aj firemné, ale len veľkých a overených spoločností. Zhodnotenie je relatívne nižšie, ale zároveň nižšia je aj rizikovosť takejto investície.
  2. Akciová stratégia – vyznačuje sa vysokou volatilitou a vysokým investičným rizikom a základným predpokladom takejto investície je dlhodobý časový horizont. Táto stratégia vychádza z predpokladu, že z dlhodobého hľadiska dochádza k rastu veľkej časti akcií aj napriek dočasným výkyvom.
  3. Zmiešaná stratégia – ide o stratégiu, ktorá využíva aj dlhopisovú a akciovú stratégiu (v pomere 3:2).

Taktiež netreba zabúdať na značne vysoké poplatky, ktoré sa spotrebujú zo sporiacej časti tohto finančného produktu. Tieto poplatky znižujú celkovú ziskovosť Vašej investície. Odkupná hodnota investičného životného poistenia je teda v prvých rokoch po odrátaní týchto poplatkov prakticky nulová, čo Vám sťažuje rozhodnutie ohľadom zrušenia danej poistky.


Oplatí sa investičné životné poistenie?


Základnou otázkou každého človeka, ktorý zvažuje sa poistiť investičnou rizikovou poistkou je to, či sa takáto investícia vôbec oplatí. Náš názor je taký, že pre väčšinu obyvateľstva ide o nesprávnu voľbu. Ako vhodnú voľbu odporúčame rizikové životné poistenie, ktorý ma len jednú „časť“ – a to samotné poistenie. Totižto sporiť cez poistku nie je práve najšťastnejšie riešenie. Kombináciou rizikovej poistky a vhodnej zvoleného finančného produktu docielite vo väčšine prípadov značne vyššie výnosy. Výhodou takéhoto riešenie je aj vyššia likvidita, resp. menšie problémy s odkupnou hodnotou kvôli vysokým poplatkom zo strany poisťovne.

Ak si nie ste istý, tak jednoducho kontaktujte nášho odborníka na životné poistenie a ten Vám bezplatne a nezáväzne ponúkne najvýhodnejšie riešenie pre Vašu konkrétnu situáciu.