Online poistenie

Zrušenie životného poistenia

Zrušenie životnej poistky závisí od typu životného poistenia, ktoré chcete vypovedať. Podať výpoveď sa oplatí pri životnom poistení, ktoré je pre Vás nevýhodné a neprináša Vám žiaden úžitok. Poďme sa pozrieť ako podať žiadosť o výpoveď jednotlivých poistných zmlúv a ako vyzerá vzor takejto žiadosti. Zistite si najprv aký typ životného poistenia v súčasnosti máte.


Výpoveď rizikového životného poistenia


Zrušenie rizikového životného poistenia je najjednoduchšie. Je to preto, lebo pri tomto poistení neexistuje sporiaca zložka, nemusíte platiť teda žiadne zrážky, pokuty alebo poplatky za zrušenie poistenia. Proces výpovede sa riadi podľa Občianskeho zákonníka a výpoveď musíte požiadať najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

Túto životnú poistku teda zrušíte najjednoduchšie. Nedostanete od poisťovne však žiadne peniaze, keďže si takýmto poistením nič nešetríte.

Pripravujeme pre Vás aj vzor výpovede, ak sa rozhodnete poslať alebo zaniesť tlačivo osobne do poisťovne.


Výpoveď kapitálového a investičného životného poistenia


Výpoveď kapitálového a investičného životného poistenia je zložitejšia, keďže obsahujú aj tzv. sporiacu zložku. Pri týchto poisteniach je dôležitý pojem odkúpna hodnota, na základe ktorej Vám vyplatí poisťovňa sumu, ktorú ste si cez tieto poistky našetrili. Závisí od mnohých faktorov.

Pri zrušení investičnej životnej poistky Vám poisťovňa odráta rôzne nezrealizované zrážky a nakoniec zistíte, že Vám bude vyplatená len veľmi malá suma. Základným pravidlom je to, že čím neskôr zrušíte svoje poistenie, tým viacej peňazí dostanete a opačne. Predovšetkým prvé roky idú platby na rôzne poplatky, takže odkúpna hodnota v tejto fáze je minimálna, prípadne nulová. Odkúpnu hodnotu Vám vyplatí poisťovňa na číslo účtu, ktoré uvediete v tlačive ohľadom výpovede poistenia.

Alternatívnym riešením je zmena poistných podmienok, čím znížite platby za poistenie, prípadne požiadať o dočasné prerušenie platenia.

To, či sa Vám oplatí zrušiť kapitálovú alebo investičnú poistku je najlepšie nechať na odborníkov, ktorí dokážu zvážiť výhodnosť takéhoto kroku, prípadne ponúknuť alternatívy. Každá poistná zmluva je iná, preto treba ku každému prípadu pristupovať individuálne.


Záver


Výpoveď životného poistenia závisí od viacero faktorov ako je typ poistenia, ako dlho ste poistený, aké máte pripoistenie… vypočítať to, či sa Vám oplatí zrušiť poistnú zmluvu nemusí byť práve najjednoduchšie ak sa do danej problematiky nevyznáte, preto Vám ponúkame možnosť bezplatnej a nezáväznej konzultácie od odborníka. Radi Vám pomôžeme.