Online poistenie

Rizikové životné poistenie

izikové životné poistenie je poistný produkt bez sporenia, ktorý patrí pod životné poistenie a slúži na poistenie pred smrťou, prípadne úrazom alebo na iné riziko formou pripoistenia. My Vám ponúkame prehľad všetkých potrebných informácií spolu s kalkulačkou, kde môžete spraviť porovnanie rizikového životného poistenia online.

Nikdy predtým nebolo možné spraviť porovnanie rizikového životného poistenia online, takže ste vopred nemali vôbec predstavu koľko Vás takéto poistenie vyjde. Prostredníctvom nášho online porovnania s kalkulačkou ceny si môžete aj z pohodlia domova zistiť jednotlivé poistne sadzby po zadaní niekoľkých základných údajov o Vašej osobe. V prípade záujmu môžete vyjadriť Váš záujem jednoduchým formulárom a jednotlivé detaily dojednať priamo s odborníkom. Tieto konzultácie sú nezáväzné a bezplatné. Môžete si byť teda istý, že Vám ponúkneme najlacnejšiu a zároveň najlepšiu rizikovú životnú poistku na trhu.

Tento typ je preferovaný preto, lebo sa jedná čisto o poistný produkt, bez finančného zaťažovania poistníka dodatočným sporením alebo investovaním. Poistné je teda značne nižšie ako pri kapitálovom alebo investičnom životnom poistení. Celá suma, ktorú platíte mesačne, sa spotrebuje na samotné poistenie. Z neživotných poistení sa dá prirovnať k PZP – platíte pravidelne istú sumu a na konci daného obdobia neočakávate vyplatenie akejkoľvek sumy. K vyplateniu dochádza len v prípade úmrtia, úrazu alebo inej udalosti definovanej v poistnej zmluve. Ide o poistenie Vášho života.


Dôvody pre takéto poistenie


Máte rodinu, dom na hypotéku a ste hlavným živiteľom? Nechcete aby Vaša rodina prišla o strechu nad hlavou v prípade Vášho úrazu, vážnej choroby alebo úmrtia? Presne takéto prípady pokrýva rizikové životné poistenie. V závislosti od pripoistenia Vás ochráni aj pred nepriaznivými finančnými dôsledkami hospitalizácie, práceneschopnosti alebo liečby choroby. Ide o zabezpečenie Vašej rodiny a blízkych v takýchto prípadoch.

Rizikové životné poistenie je aj veľkým plusom pri žiadaní o hypotéku v banke, keďže väčšina bánk premietne túto skutočnosti do nižšej úrokovej sadzby.

Medzi poistené riziká, v závislosti od konkrétnej poistnej zmluvy a pripoistení, patria:

  • smrť z akéhokoľvek dôvodu,
  • smrť v dôsledku úrazu,
  • trvalé následky úrazu,
  • denné odškodné za nevyhnutnú liečbu úrazu,
  • dennú dávku v prípade práceneschopnosti,
  • dennú dávku v prípade hospitalizácie,
  • vznik kritickej choroby.

V poistnej zmluve je taktiež presne dohodnutá suma, ktorá bude vyplatená v prípade, že dôjde k jednej z hore menovaných udalostí.

Poistné sa platí v dohodnutom intervale (mesačne, polročne, ročne atď.) a to buď v konštantnej výške alebo napríklad v prípade, ak máte úver alebo hypotéku tak s klesajúcou výškou poistného – poistné časom klesá, tak ako klesá nesplatený zostatok hypotéky.


Zhrnutie


Mnoho ľudí žije v presvedčení, že rizikové životné poistenie je nevýhodné, lebo im nič nesporí a v porovnaní s ostatnými typmi nedostanú po určitej dobe žiadne peniaze. Treba si ale uvedomiť, že aj kapitálové a investičné poistenie je istým spôsobom rizikové životné poistenie + pridanie sporenie (investovaním), takže kupujete okrem poistenia aj ďalší produkt.

Na základe jednoduchých kalkulácií je ale jasné, že ak by ste si zobrali lacnejšiu rizikovú životnú poistku a rozdiel dali napríklad na sporiaci účet alebo do finančných fondov, tak vo výsledku budete mať viacej peňazí s okamžitou likviditou v závislosti od zvoleného finančného produktu. Poistenie má slúžiť na poistenie a nie na sporenie, preto nie je dôvod sa snažiť šetriť cez poistný produkt, aj keď Vás bude finančný poradca presviedčať o opaku a núkať Vám drahšie poistenie.

Preto pokladáme rizikové životné poistenie za najlepšie životné poistenie.