Online poistenie

Kapitálové životné poistenie

Pod pojmom kapitálové životné poistenie rozumieme poistenie smrti spolu so sporením. Poisťovňa garantuje určitý výnos zo sporenia, čím sa líši od investičného životného poistenia, pričom celkové zhodnotenie je relatívne nízke. Zhodnotenie investície vyjadruje technická úroková miera, ktorá je fixná počas celej doby poistenia. Ak si však spravíte porovnanie kapitálového životného poistenia s rizikovým životným poistením, tak zistíte, že vhodnejšou voľbou je druhý menovaný produkt v spojení s vhodným sporiacim finančným produktom. Toto poistenie je teda pre väčšinu ľudí nevýhodné. Stačí zobrať do ruky kalkulačku a presvedčiť sa o tom.

Vaše platby sa v poisťovni sa použijú v podstate na 2 účely. Prvým je platenie samotného poistenia a druhá časť ide na sporenie.


Poistná časť


Aj samotná poistná časť nie je pri kapitálovom životnom poistení jednotná, existuje viacero typov:

 • pre prípad dožitia
 • pre prípad smrti alebo dožitia
 • pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia

V  prípad poistenia pre prípad dožitia sa nestanovuje v zmluve suma, ktorá bude vyplatená v prípade smrti klienta. Ak by sa tak stalo, tak sa oprávnenej osobe vyplatí doteraz zaplatené poistné alebo sa vyplatí suma, ktorá je v sporiacej časti. Podľa toho, ktorá suma bude väčšia. Ak sa klient dožije dohodnutého veku, tak sa následne vyplatí zaručená poistná suma. Používa sa na sporenie, v minulosti často aj pre deti na dobrý štart do života, keďže sa im po dosiahnutí určitého veku vyplatila dohodnutá suma.

Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia vyplatí dohodnutú poistnú sumu aj v prípade smrti, ale aj v prípade dožitia sa dohodnutej poistnej doby. V zmluve sa môže taktiež dohodnúť aká suma sa vyplatí v prípade smrti v pomere k dožitiu sa konca poistnej doby. Napríklad si môžete v takomto poistení pre prípad smrti alebo dožitia dohodnúť, že v prípade smrti bude poverenej osobe vyplatená polovičná suma toho, ako keby ste sa dožili dohodnutej poistnej doby. Robí sa to za účelom zníženia poistného, ak nepotrebujete po celú dobu aj poistku pre prípad smrti na celú sumu.

Poistenie pre prípad smrti alebo viacnásobného dožitia sa označuje také kapitálové životné poistenie, kde dochádza k viacnásobnému / postupnému vyplateniu dohodnutej poistnej sumy po dožití sa dohodnutých rokov. Používa sa pri hypotékach.


Sporiacia časť


Pri uzatváraní kapitálovej životnej poistky sa zmluvne dohodne tzv. technická úroková miera (TUM), čo je vlastne percentuálne vyjadrenie ročného garantovaného zhodnotenia počas celej doby trvania zmluvy. V minulosti bola technická úroková miera na dané obdobie stanovená Ministerstvom financií, následne však došlo k zákonným zmenám, ale podstata sa veľmi nezmenila – poisťovňa Vám môže garantovať maximálne takú TUM, aký je výnos dlhopisov, ktoré nakúpila.

Ako už bolo spomenuté – zhodnotenie a celkovo úročenie Vašich peňazí je na pomerne nízkej úrovni. Poisťovňa Vám musí garantovať výšku technickej úrokovej miery, preto za Vaše peniaze nakupuje bezpečné dlhopisy. Táto technická úroková miera je na historických minimách.

Okrem tohto Vám poisťovňa taktiež vypláca podiely na zisku. Netreba však zabúdať na fakt, že poisťovňa Vám odrátava rôzne poplatky (pred aplikovaním TUM),ale hlavne na vplyv inflácie, ktorej vplyv pocítite v plnej sile ak si „sporíte poistením“ po dobu napríklad 20 rokov.  Na konci tejto doby totiž zistíte, že nasporená suma už nepôsobí tak bombasticky ako to bolo pri uzatvorení zmluvy.

Vplyv inflácie si možno vysvetliť jednoducho na nasledujúcom príklade:

 • V roku 1990 ste uzavreli kapitálové životné poistenie na dobu 20 rokov s vyplatením v prípade dožitia.
 • Váš vtedajší mesačný príjem bol 2 000 Sk. Rozhodli ste sa dávať celých 10 % Vášho platu na sporenie cez KŽP, čiže 200 Sk, čo pre Vás predstavovalo vtedy veľkú sumu a museli ste sa kvôli tomu čiastočne obmedzovať vo Vašich výdavkoch.
 • Váš „finančný poradca“ Vás nalákal na TUM vo výške 5 % ročne (dnes je takéto vysoké TUM nedosiahnuteľné)
 • Budeme ignorovať akékoľvek poplatky, pripoistenia
 • V roku 2010 ste dostali približne 77 000 Skk = cca. 2 500 €. V roku 1990 sa Vám zdala suma 77 000 Sk ozaj vysoká, keďže ste si mohli za dané peniaze vtedy kúpiť oveľa viacej a boli ste ochotný sa uskromňovať a vzdať sa 10 % svojho príjmu za vidinou tejto sumy.
 • V roku 2010 ste sumu 2 500 € vôbec nevnímali vplyvom inflácie ako veľkú sumu peňazí, nekúpite si za ňu toľko ako ste si to pred 20 rokmi predstavovali.
 • Dané peniaze ste mohli využiť lepšie alebo ste sa nemuseli kvôli takejto sume uskromňovať takú dlhú dobu.

Pripoistenie


K samotnému kapitálovému životnému poisteniu si môže uzatvoriť aj rôzne pripoistenia:

 • pre prípad smrti,
 • pre prípad úrazu (úrazové poistenie),
 • pre prípad práceneschopnosti,
 • pre prípad nezamestnanosti a iné.

Existuje samozrejme viacero druhov pripoistenia, ktoré môžete uzatvoriť spolu s kapitálovým poistením. Môžete tým pokryť dodatočné riziká. Samozrejme, musíte rátať s vyšším poistným. Všetky peniaze určené na pripoistenie sa spotrebujú na samotné poistenie, nepresúva sa z nich žiadna časť do sporiacej zložky.


Zhrnutie


Naše odporúčanie je teda jasné – najvýhodnejšie je rizikové životné poistenie, ktoré neobsahuje sporiaciu časť a zvyšné peniaze investujte do iných finančných produktov, ktoré sú priamo určené na sporenie.

Ak potrebujte akúkoľvek pomoc s kapitálovou životnou poistkou alebo iným druhom životného poistenia, tak nás neváhajte kontaktovať. Aj v prípade, že sa rozhodujete, či sa Vám oplatí takéto poistenie zrušiť, radi Vám poradíme všetko potrebné ohľadom výpovede.

Poskytujeme nezáväzné a bezplatné konzultácie, kde Vám radi ukážeme na názorných príkladoch prečo si vybrať práve túto variantu a koľko peňazí Vám týmto spôsobom ušetríme.