Online poistenie

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je možné uzatvoriť formou pripoistenia k životnému poisteniu, keďže to slúži len pre prípad úmrtia, prípadne pre vyplatenie dohodnutej sumy po dožití sa určitého veku. Najlepšie úrazové poistenie online je možné uzatvoriť na množstvo ďalších rizík. Taktiež Vám ponúkame porovnanie jednotlivých ponúk (aj pre deti, rodinné úrazové poistenie). Ak ste zvedavý na cenu, tak tú sa dozviete cez porovnávaciu kalkulačku, do ktorej zadáte základné údaje alebo nás jednoducho kontaktujte.


Čo je možné poistiť?


Týmto poistením je možné pripoistiť viacero rizík. Sami si však môžete zvoliť ktoré riziká chcete zahrnúť v úrazovej poistke, môžete si teda vytvoriť individuálnu kombináciu, ktorá sa najviac hodí pre Vaše potreby. Taktiež sa môžete rozhodnúť, či chcete poistiť len seba ako živiteľa rodiny alebo máte záujem aj o poistenie pre detí, čiže rodinné úrazové poistenie.

V praxi sa stretávame s nasledujúcimi pripoisteniami:

  • smrť v dôsledku úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • denné odškodné počas doby liečenia úrazu
  • denné odškodné počas pobytu v nemocnici
  • všetky náklady spojené s úrazom
  • bolestné

Poďme sa pozrieť na jednotlivé pripoistenia podrobnejšie.


Pripoistenie smrti v dôsledku úrazu

Toto pripoistenie slúži, ako to už vyplýva z názvu, na poistenie pre prípad úrazu, ktorý by skončil smrťou. Ak by nastala taká situácia, tak sa poverenej osobe vyplatí dohodnuté poistné plnenie.

Pripoistenie trvalých následkov úrazu

Ak nastane úraz, ktorý by mal trvalé následky na poistníkovi, tak dôjde k vyplateniu dohodnutej sumy. V zmluve môže byť dohodnuté jednorázové vyplatenie istej sumy alebo môže ísť o doživotné vyplácanie dôchodku. V zmluve je taktiež dohodnuté ako sa oceňujú jednotlivé diagnózy a sú k tomu pripravené príslušné tabuľky. Používa sa lineárne a progresívne pripoistenie trvalých následkov úrazu.

Denné odškodné počas doby liečenia úrazu

Poisťovňa Vám vyplatí dohodnutú čiastku za každý deň, ktorý sa budete musieť liečiť z úrazu.

Denné odškodné počas pobytu v nemocnici

Peniaze sú vyplatené za každý deň pobytu v nemocnici. Môže byť dojednané rôzne podmienky (platenie od prvého alebo až od určitého dňa atď.)

Pripoistenie pre všetky náklady spojené s úrazom

Vznikli Vám akékoľvek náklady spojené s úrazom? Vďaka tomuto pripoisteniu Vám budú preplatené všetky tieto náklady.

Bolestné

Bolestné sa vypláca podobne ako iné pripoistenia – buď jednorázovo alebo za každý deň, ktorý je nutný na vyliečenie sa z následkov úrazu. Závisí to od konkrétnych podmienok dohodnutých v zmluve. Využívajú sa tabuľky s jednotlivými diagnózami a priemernou dobou liečby.


Zhrnutie


Pri výbere úrazového poistenia online by ste si mali dať dôkladne záležať na výbere jednotlivých pripoistení. Treba si zvážiť, ktoré sú pre Vašu situáciu relevantné a ktoré nie, aby ste zbytočne nepreplácali. My Vám ponúkame bezplatné a nezáväzné konzultácie s odborníkom v oblasti, ktorý Vám veľmi rád poradí zostaviť ponuku na mieru.