Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Zmena životného poistenia

Premýšľate o zmene životného poistenia?

Prečo vlastne chcete meniť svoje životné poistenie? Chcete si znížiť platby poistného? Chcete prebehnúť radšej k nejakej modernejšej variante životného poistenia?

Pomôžeme vám zorientovať sa.

V dnešnej dobe je poistenie naozaj veľmi flexibilné a je možné s ním počas celej doby trvania poistenia manipulovať a prispôsobovať si ho k svojim potrebám.

Čo všetko ponúka moderné životné poistenie :

  • môžete znižovať alebo zvyšovať poistné sumyUzavriem poistku a punktum? Viac ma až do smrti nezaujíma? Nie, tak ako sa mení životná situácia, tak je potrebné meniť aj vaše životné poistenie, našťastie dnes už môžete nastavovať svoje pripoistenia a výšky ich súm akokoľvek a kedykoľvek chcete
  • mimoriadny vklad – vhodný pre toho, kto chce našetriť viac peňazí, peniaze sú zhodnotené rýchlejšie a úspory vyššie
  • mimoriadny výber – je možné, že to budete raz potrebovať, možnosť vybrať určitú časť peňazí zo svojej poistky, bez nutnosti ich vrátenia v plnej výške, ocení každý poistenec, odporúča sa to však robiť len v naozaj nevyhnutných a urgentných prípadoch, pretože tento výber spomalí úročenie zostatkovej hodnoty účtu
  • „veľká prestávka“ v platení poistného – niekedy sa stane, že človek príde o prácu a ako prvé na rane je zrušenie životnej poistky, kedysi, dnes to naozaj nie je nutné, pokiaľ u vás nastane táto finančná situácia a potrebujete obmedziť na určitý čas svoje výdavky – je to možné, v tom prípade, sa platby za poistenie realizujú z už nasporených peňazí
  • zmluva v splatenom stave – už viac nechcete šetriť, ale ešte tieto peniaze nepotrebujete?, staší požiadať o prevedenie zmluvy do splateného stavu, vtedy už platnosť poistenia a s tým súvisiacimi pripoisteniami končí, ale vaše usporené peniaze sa ďalej zhodnocujú, stačí už len sledovať ako sa hodnota účtu zvyšuje, platí pre investičné životné poistenie
  • možnosť zmeny, či doplnenia fondov – zhodnotenie vo fondoch sa jednoducho neustále mení, to je fakt, a to neovplyvníte, čo ovplyvniť môžete, je, že fondy smiete meniť, pokiaľ sledujete situáciu vo finančnom svete, pokiaľ to tak nie je, sú fondy /stačí si len vybrať, alebo si nechajte poradiť svojou poisťovňou/, ktoré to urobia za vás, platí pre investičné životné poistenie
  • dynamické poistenie – už máte možnosť zvoliť si aj dynamickú formu poistenia, ktorá reaguje na vývoj inflácie a podľa toho sa vám každý rok bude meniť výška jednotlivých poistných súm a výška poistného, hodnota peňazí sa neustále mení, to, čo je tisíc eur dnes, určite nebude za desať rokov

Poistenie, ktoré ste riešili na začiatku 90-tych rokov a uzavreli ste zmluvu o poistení, dnes už určite neslúži svojmu účelu práve najlepšie. V dnešnej dobe v ponuke poisťovní prevláda investičné životné poistenie na úkor toho kapitálového, narozdiel od minulosti kedy to bolo naopak. Najvýhodnejšie je však rizikové.

Kapitálové životné poistenie – ide o šetrenie spojené s rizikovým poistením, časť poistného kryje poistné riziko a časť ide na šetriaci účet. Pri podpise zmluvy sa s poisťovňou vopred dohodne suma, ktorá bude po niekoľkých rokoch vyplatená. Táto suma je však pevné stanovená – fixná. Tiež sa vypláca, pokiaľ sa poistenec stanovenej doby nedožije. Je nám jasné, že z tejto definície ťažko rozoznať nevýhody kapitálového poistenia.

A teda jeho NAJväčšou nevýhodou je malý výnos !

Respektíve takmer žiaden, ročné zhodnotenie vašich peňazí sa pohybuje niekde okolo výšky inflácie, peniaze sa reálne nezhodnocujú. V tom však tvie aj jeho pomyselná výhoda – a tou je nízka až žiadna rizikovosť. Poistenec má istotu, že po čase vopred dohodnutú sumu aj dostane. Je vhodnejšie pre konzervatívnejších poistencov.

Kapitálové životné poistenie postupne začalo strácať na svojej atraktivite, na trhu začal prevládať iný typ poistenia – investičné životné poistenie.

Investičné životné poistenie plne vystihuje ducha tejto doby, ak už máte mať niekde uložené peniaze, tak nech na seba aj zarábajú. Je pravdou, že na rozdiel kapitálového poistenia, investičné nič negarantuje, ale jednoznačnou snahou a podstatou fungovania poisťovní je vytvárať zisk, čo bez spokojných klientov jednoducho nie je možné, a preto si poskytovateľ dvakrát rozmyslí, do akých investičných príležitostí vloží peniaze klienta. Tiež sám poistenec má možnosť ovplyvňovať akým smerom a s akým očakávaným výnosom sa jeho investičná životná poistka poberie. Pri tomto poistení sa vaše peniaze zhodnocujú hlavne kúpou dlhopisov, akcií, rôznych komodít alebo obchodovania na trhu cudzích mien.

Najmúdrejšou voľbou je však rizikové životné poistenie, ktoré kryje len riziká a neobsahuje žiadnu sporiacu zložku. Týmto získate najnižšie možné mesačné platby a ušetrené peniaze môžete investovať do rozumnejších riešení, ktoré dokážu zhodnotiť Vaše peniaze ďaleko výhodnejšie.

Zmena životného poistenia však nie je len tak jednoduchá záležitosť.

Uvedomte si, že kapitálové poistenie nie je sporenie, i keď sa to tak na prvý pohľad môže zdať, časť poistného ide na rizikové poistenie a časť je určená na investície /sporiaca časť/.

Poistná zmluva sa pri kapitálovom životnom poistení podpisuje na dobu určitú. Zmena takéhoto poistenia je možná len v tom prípade, že svoje staré poistenie zrušíte. A v tom je asi najväčší háčik a zádrhel, ktorý môže niektorých ľudí odradiť od zmeny poistky. Ak totiž očakávajú, že pri zrušení poistky dostanú od poisťovne peniaze, ktoré doteraz poisťovni poslali, budú hlboko sklamaní. Poisťovňa im síce niečo určite vráti, väčšinou je to však len nepatrná časť zo zaplatených peňazí.

Z poistnej sumy je potrebné odrátať rizikové poistenie plus poplatok za zrušenie zmluvy tiež nie je zanedbateľná položka. Všetko, celý postup poisťovne pri zrušení poistky, je obsiahnutý podrobne v poistnej zmluve, preto vždy, keď budete uvažovať nad zrušením takejto zmluvy, najprv do nej nahliadnite, či sa vám to vôbec vyplatí.

Jednoduchšie vysvetlenie problematickosti výpovede

Pre zjednodušenie : Čím skôr budete chcieť životné poistenie zrušiť, tým menšiu čiastku z vložených peňazí aj dostanete. Ak je zmluva uzavretá na 15 – 20 rokov a vy už po dvoch rokoch budete požadovať zrušenie, od poisťovne nedostanene ani cent /takmer doslova/. Vy však túto situáciu môžete riešiť z pozície rôznych uhlov pohľadu na túto vec. Buď akceptujete nejakú stratu teraz, alebo rátajte s ešte výraznejšími stratami v budúcnosti. Dva roky ste poctivo svoju poistku platili a preto pocit sklamania z toho, že za to nedostanete nič, je naozaj na mieste, ale zase vás ešte čaká 13 až 18 rokov splácania, a to je naozaj oveľa viac ako roky DVA.

Gro poistných zmlúv je uzatváraných poisťovacími agentami, to znamená, že aj zrušenie zmluvy by sa malo riešiť pomocou agenta. Nie je to /teda skôr – vôbec to nemusí byť/ pravda, avšak česť výnimkám. Poisťovací agent v prípade zrušenia zmluvy až taký nadšený nebude, pretože tým prichádza o províziu, ale jedinečným poznávacím znakom solídneho a dobrého agenta je, že vám bez mrknutia oka pomôže poistnú zmluvu zrušiť. A samozrejme navrhne alternatívu nového, napríklad investičného životného poistenia. Ak si však nebudete istí, že zrušenie poistnej zmluvy môžete zveriť svojmu poisťovákovi, riešte to priamo u svojho poisťovateľa. Stačí, keď na pobočku doručíte /osobne alebo poštou/ žiadosť o zrušenie vášho existujúceho životného poistenia. Výpoveď je potrebné doručiť najmenej 6 týždňov pred navrhnutým termínom zrušenia zmluvy.

Niekedy je výhodnejšie a bezbolestnejšie sa s poisťovňou dohodnúť na zmene zmluvy. Sami predsa dobre vedia, že niektoré zo starších typov poistení už nie celkom vyhovujú požiadavkom klientov. A preto svojmu zákazníkovu dokážu ponúknuť rôzne alternatívy, ktorými si svoje životné poistenie dokáže vylepšiť. Životná poistka by do určitej miery mala chrániť klienta pred nepriazňou osudu a šetriť peniaze, ktoré do nej klienti investujú.

Životné poistenie by malo byť základným pilierom budúcnosti vás i celej vašej rodiny.  Je jednou z možností ako si zachovať svoj životný štandard aj v budúcnosti a chrániť vás pred prípadnými neočakávanými udalosťami, pretože dnešná doba, kedy v ruke pretočíme každé jedno euro, je už raz taká.