Online poistenie

Oplatí sa životné poistenie?

Pýtate sa: a oplatí sa životné poistenie vôbec?

Táto otázka nie je celkom namieste, pretože to, že životné poistenie by malo byť základom vášho zabezpečenia /vás a hlavne vašej rodiny/ v prípade neočakávanej udalosti, je jasné asi každému.

Táto otázka by tak mala skôr znieť: aké poistenie si vybrať a čo v sebe zahŕňa?

Každý človek potrebuje životné poistenie na mieru, neexistuje formulka univerzálneho poistenia pre každého. Poistka dokáže vykryť rôzne riziká, ktorým sa počas života väčšinou nie je možné vyhnúť. Výpadok príjmu, výdavky pri nečakanej udalosti? Áno, aj preto životné poistenie predstavuje samozrejmosť napríklad u človeka s rodinou a deťmi.

Len si predstavme tú hypotéku, ktorá je u väčšiny ľudí nastavená na dlhšie časové obdobie.

Život máme len jeden a preto je ho potrebné chrániť všetkými dostupnými prostriedkami, a až potom by mal nasledovať majetok /niekedy je to u klientov práve naopak, pokiaľ sa majú rozhodnúť medzi poistením svojho majetku a životným poistením, volia radšej ochranu majetku – chyba/.

Je pravdou, že sa snažíme vopred nemyslieť na hrozivé udalosti, ktoré môžu nastať, a je to celkom prirodzené, predsa len je potrebné sa zamyslieť, ako táto udalosť zasiahne blízkych aj po finančnej stránke /zanechanie dlhov, absencia živiteľa rodiny a podobne/.

Životné poistenie nemusí slúžiť len ako ochrana pred nečakaným, je možné si touto formou aj sporiť, čo oceníte pri odchode do dôchodku, kedy sa váš príjem dramaticky zníži /aj o polovicu vašej priemernej mzdy/ a vy tak máte problémy s udržaním vlastného životného štandardu. Životné poistenie pre prípad dožitia je odpoveďou na potrebu služného života aj v dôchodkovom veku.

Pozor! Pri každom uzatváraní poistnej zmluvy je potrebné vedieť účel a využitie vlastného poistenia

Je rozdiel poistiť sa na určitú sumu, ktorá bude vyplatená určenej osobe a poistiť pre prípad smrti aj svoju rodinu a zabezpečiť tak aby bola vaša hypotéka splatená poisťovňou. V prvom prípade je cena aj dvakrát vyššia ako v druhom. Riešenie sa núka v príklade, kedy sa klient môže poistiť základne pre prípad smrti na nižšiu sumu a dočasne, kedy poistné je nastavené tak aby počas poistného obdobia klesalo a v prípade smrti je zvyšná hodnota úveru splatená poisťovňou.

Tiež je možné získať zľavu za vami zvolenú frekvenciu platenia poistného. Bude nižšie ak ho platíte len raz ročne a nie napríklad mesačne.

Vyberáte typ poistenia, kde pozostalým vyplatia celú dohodnutú poistnú zmluvu? Alebo len zaplatené poistné k dátumu smrti?

Nuž variant a možností je naozaj veľa a nad výberom toho svojho životného poistenia je potrebné sa veľmi dobre zamyslieť.

Životné poistenie je vhodnou zábezpekou hlavne pri veľkých záväzkoch s dlhou dobou splatnosti, najčastejšie to sú  samozrejme hypotekárne úvery.

Aby sme si boli istí, že aj o tridsať rokov bude mať cieľová poistná suma takú istú hodnotu ako v súčasnosti, môžeme poistenie indexovať.

Indexovanie zabezpečí každoročné automatické zvyšovanie poistného a teda aj výslednej poistnej sumy podľa rastu takzvaného indexu spotrebiteľských cien*. Čo je nesporným plusom, poistná suma sa zvyšuje bez preskúmavania zdravotného stavu klienta. Poistka teda nestráca reálnu cenu ani v prípade rastu spotrebiteľských cien.

*index spotrebiteľských cien je cenový index, ktorý vyjadruje celkovú cenovú hladinu spotrebných tovarov pomocou spotrebného koša /je definovaný určitou vybranou skupinou tovarov a služieb/ 

Pri zmiešanom životnom poistení /už spomínané klesanie poistnej sumy/ je asi najväčšou výhodou lineárne klesajúca poistná suma, ktorá slúži hlavne ako zabezpečenie poistenca i jeho rodiny hlavne ak čerpajú dlhodobý úver /hypotéku, spotrebný úver, akýkoľvek iný finančný produkt…/. Výška zostatku úveru sa postupom času znižuje, súbežne klesá aj poistné, stačí tak na poistné krytie pre najbližších v prípade smrti. Poisťovňa následne vyplatí obnos, ktorý by mal stačiť na splatenie zvyšného záväzku.


Pri uzatváraní zmluvy o životnej poistke je dobré sa i pripoistiť


ZdravieTeda táto možnosť tu určite je. Spojiť do jednej zmluvy viaceré riziká je komfortnejšie, ako ich mať „roztrúsené“ vo viacerých produktoch poistenia. Môžete sa tak poistiť voči následkom úrazu, či chorôb, strate zamestnania a podobne. Ak máte na jednej poistnej zmluve ľudí viacero, poisťovňa vám vie takéto poistenie poskytnúť zdarma v rámci bonusu, prípadne vám ponúkne výrazné zľavy na poistnom hlavného produktu. Platenie jedného poistného je pohodlnejšie a poskytuje dobrý prehľad o poistení napríklad v rámci celej rodiny.

Predtým ako spečatíte zmluvu o životnom poistení svojim podpisom je dobré zamyslieť sa a uvedomiť si, že:

  • v prvom rade má byť poistený živiteľ rodiny a takto ju chrániť pred neočakávaným výpadkom príjmu, alebo pred záväzkom nesplatených dlhov
  • pripoistiť sa je dôležitým prvkom vášho poistenia, hlavne pre prípad úrazu s následkom smrti alebo trvalých následkov, prípadne dlhšej dooby práceneschopnosti, netreba zabúdať ani na pripoistenie kritických chorôb, invalidity a ďalších
  • pripoistiť môžete i deti – dôležité pre ľudí, ktorí chcú pre svoje ratolesti zabezpečiť bezproblémovú hospitalizáciu a liečenie rôznych chorôb
  • forma poistenia je len a len na vás – zvážte, či chcete minimalistické rizikové, konzervatívnejšie kapitálové poistenie alebo investičné, ktoré je dynamickejšie ale s väčším rizikom

Premyslite si aj, či chcete v rámci svojej poistky sporiť. Názor typu: keď už platím, tak nech z toho na konci je aj niečo nasporené, je už v dnešnej dobe zastaraný a prekonaný. Poistenie je poistenie, vhodnejšie produkty na sporenie hľadajte radšej v širokej ponuke finančných inštitúcii, napríklad v stavebnej sporiteľni. A ak chcete silou mocou šetriť aj popri poistke, určite zmluvu neuzatvárajte na obdobie menej ako pätnástich rokov. Jednoducho, je to príliš drahé.

Prečo sa poistiť až do dôchodkového veku?

Ak vás napadlo, poistím sa len na pár rokov, maximálne desať a takto viem ušetriť aj pár eur mesačne… omyl panstvo, zamysleli ste sa, čo všetko sa môže stať počas tých „krátkych“ 10 rokov? Len jeden okamih a život sa vám zmení od základov. A mimochodom, po desiatich rokoch nemusíte byť v takej kondícii ako teraz, poistné môže byť vyššie, môžete byť rizikovejší klient atď., atď. Nuž, je na zvážení, či takto mesačne pár ušetrených eur stojí človeku mysliacemu vopred vôbec za to.

A nestačí len úrazové poistenie, pre prípad keby sa mi niečo stalo?

Zase vás napadla lacnejšia varianta? Áno, úrazové pripoistenie je fajn, ale v rámci životného poistenia. Nie samostatne. Úrazovým poistením sa totiž poistíte iba pred smrťou spôsobenou len úrazom. A aby toho nebolo málo, absentuje aj poistenie kritických chorôb či PN. Pri veľkých záväzkoch ako je hypotéka určite nepostačuje.

Nech vás nenapadne pred poistením úmyselne zatajovať svoj skutočný zdravotný stav.

Prečo? Ak to poisťovňa nezistí hneď na začiatku cez lekára, určite, a to je na 100 %, to zistí najneskôr keď má dôjsť k vyplateniu poistky pri poistnej udalosti. A nielen že vám ho môže krátiť, môže ho dokonca nevyplatiť, poisťovňa totiž môže zmluvu vypovedať podľa Občianskeho zákonníka. Takže dotazník týkajúci vášho zdravotného stavu vypíšte pravdivo, minimálne navýšenie poistného naozaj nestojí za to, a budete si istý, že pri poistnej udalosti bude plnenie aj náležite vyplatené.

Zamerajte sa pri poistení na najdôležitejšie riziká, nešetrite na nich!

  • smrť – poistite sa tak, aby vaši blízki vyžili nejakú nevyhnutnú dobu /rok a viac/, pokým sa aspoň čiastočne neotrasú zo svojej straty, nezabúdajte na vaše záväzky – hypotéku, pôžičky, kreditky, lízing…
  • poistenie pri práceneschopnosti – sociálka vám vyplatí len zhruba polovicu vášho príjmu /väčšinou to nestačí na pokrytie všetkých mesačných výdavkov/, zvyšok takto viete vykryť poistením

Ak to máte podchytené a ak ešte máte priestor a chuť vtesnať do mesačného poistného aj ďalšie možné pripoistenia, nech sa páči, máte na výber. Invalidita, hospitalizácia, chirurgický zákrok, asistenčné služby,… možností pripoistiť je naozaj veľa a je to len na vás či a ktoré si vyberiete.


Poistenie je len pre bohatých!


Omyl. Je pravdou, že bohatší ľudia nemajú problém vybrať si poistenie pre seba a svoj majetok s čo najvyšším poistným plnením. Poistenie, a to životné zvlášť, by malo byť nevyhnutnosťou u všetkých, i u tých s nižším príjmom, veď už zo 400 eur dokážete odložiť na poistku aspoň 10 eur mesačne a poistiť sa tak pred prípadnými následkami úrazu či smrti. Takto tu máte aspoň nejakú istotu, že vaša rodina neostane na „holičkách“ v prípade neočakávanej udalosti.

A ak si myslíte, že radšej budete na zlé časy sporiť, skúste za 5 rokov nasporiť napríklad 10 tisíc eur, ktoré môžete mať vyplatené v prípade smrti následkom úrazu pri orientačnej sume poistného 25 eur mesačne, za päť rokov to je len 1500,- eur! Je to rozdiel?

Takže konečne ste presvedčený o tom, že kvalitné životné poistenie potrebujete? Výborne, stačí si už len vybrať. Vyberajte s rozvahou, porovnávajte produkty jednotlivých poisťovní, ak máte svojho poisťovacieho agenta poraďte sa s ním, ale pozor, niekedy je dobré riadiť sa svojim sedliackym rozumom a vybrať si, čo je pre vás v rámci poistenia to najdôležitejšie.