Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP pre nákladné vozidlo a kamión

Povinné zmluvné poistenie sa týka všetkých motorových vozidiel, ktoré sú účastníkmi cestnej premávky. Teda aj nákladných vozidiel a kamiónov. Práve u nich je možné predpokladať zvýšené riziko, keďže majú značne vyšší nájazd v porovnaní s ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Uzatvoriť PZP je nutné nezávislé od toho, či je nákladné auto využívané na osobné alebo firemné účely.

Čo je vlastne nákladný automobil?

Nákladný automobil je širšia kategória, ktorú môžeme rozdeliť podľa viacero kritérií. Napríklad podľa typu nadstavby:

  • ťahač
  • valník
  • sklápač
  • auto so skriňovou nadstavbou
  • špeciálne motorové vozidlo – požiarnické vozidlá, bagre, autožeriavy, cisternové vozidlá atď.

Z pohľadu zákona je väčšina nákladných vozidiel v kategórii vozidiel N, čo sú motorové vozidlá s minimálne 4 kolesami, konštruované hlavne na prepravu tovaru. Tie sa ešte ďalej členia na:

  • N1 – do 3 500 kg
  • N2 – od 3 500 kg do 12 000 kg
  • N3 – nad 12 000 kg

Prečo je nutné uzatvoriť PZP pre kamión?

Ako už bolo spomenuté – nákladné automobily a kamióny sú na cestách omnoho častejšie ako osobné automobily. Zároveň sú rozmerovo znateľne väčšie a ťažšie. Z toho vyplýva možné riziko oveľa väčších škôd pri prípadnej dopravne nehode.

Takmer vždy ide o firemné vozidlá. Výdavok za zákonné poistenie je možné zahrnúť vo firemnom účtovníctve do daňových výdavkov. Pre firmy s viacerými vozidlami ponúkajú poisťovne aj flotilové poistenie. Pri takomto poistení môžete rátať s výhodnejšími sadzbami za poistenie a taktiež je celý proces jednoduchší ako uzatvárať poistenie každého vozidla osobitne.

V našej kalkulačke máte možnosť výpočtu ceny poistenia pre akýkoľvek kamión alebo nákladný automobil. Stačí v prvom kroku zaznačiť druh vozidla. Prípadne môžete zadať súčasné EČV vozidla pre automatické načítanie údajov. V porovnaní sú zahrnuté všetky poisťovne.

Aj vodič nákladného vozidla potrebuje zelenú kartu

V minulosti sa na Slovensku používala biela karta na preukázanie uzatvoreného poistenia. V súčasnosti sa vydáva už len zelená karta, ktorá má platnosť aj v zahraničí. Tento doklad je pre vodičov kamiónov obzvlášť dôležitý. Dá sa totiž predpokladať, že takéto vozidlo bude v zahraničí pomerne často. A aj v zahraničí sa musíte preukázať uzatvoreným platným poistením vozidla. A práve zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad na tento účel.