Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Ako postupovať pri poistnej udalosti PZP?

Chceli by ste vedieť ako správne postupovať v prípade dopravnej nehody/poistnej udalosti zákonného poistenia? Tento článok vám ozrejmí, čo je nutné spraviť v takejto situácii.

1. Zaistite svoje okolie

V okolí dopravnej nehody je zvýšené riziko pre vznik ďalšej nehody. Je nutné preto zabezpečiť miesto, kde sa nehoda stala. Postup je nasledovný:

  1. auto zabrzdíme ručnou brzdou, zapneme výstražné svetlá
  2. oblečieme si reflexnú vestu a až následne sa pohybujte mimo vozidla
  3. použite výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti a viditeľnosti

Poškodenými vozidlami nehýbte. Tým sťažujete následne vyšetrenie nehody. Ak to je nevyhnutné, tak sa snažte zadokumentovať situáciu po nehode, napríklad fotením. Po nehode sa vyvarujte konzumácii alkoholu alebo omamných látok.

2. Prvá pomoc a zavolanie pomoci

Zistite, či došlo k ujme na zdraví. Ak áno, tak ste zo zákona povinný poskytnúť prvú pomoc. Ináč sa vystavujete možnému trestnému konaniu. V prípade, že objavíte zranenie aj na sebe, tak bezodkladne zavolajte lekársku pomoc.

Záchrannú službu môžete volať na čísle 155 alebo 112. Na tejto linke vám taktiež presne poradia, ako postupovať. Nezabudnite, že musíte vedieť miesto, kde sa nehoda stala a taktiež je dobré vedieť stav zranených osôb.

3. Privolanie polície

Tento krok sa čiastočne prelína s predchádzajúcim krokom. Políciu je možné zavolať číslom 158 alebo taktiež cez číslo 112. Políciu však k miestu nehody privolávame len za istých okolností:

  • došlo k zraneniu alebo úmrtiu osôb
  • materiálna škoda je vyššia ako 3990 €
  • poškodil sa majetok iných osôb
  • neviete sa s druhou stranou zhodnúť na tom, kto je vinníkom, ako prebiehala nehoda alebo ak druhá strana nespolupracuje
  • ak máte podozrenie, že druhá strana je pod vplyvom alkoholu

4. Dokumentácia miesta dopravnej nehody a jej priebehu

V aute by ste so sebou mali mať správu o nehode. Túto správu o nehode využijete na zdokumentovanie nehody. Obsahuje aj samotný nákres nehody v čase stretu vozidiel. Dôležité je, aby bola podpísaná oboma účastníkmi nehody. Prípadne viacerými, ak bolo viacero účastníkov dopravnej nehody. Originálnu správu o nehode si necháva vinník, ostatní si vezmú kópiu. Vinník má povinnosť nahlásiť škodu svojej poisťovni a predložiť jej správu o nehode.

Dôležité je spraviť detailné fotografie poškodenia vozidiel, ako aj samotného miesta nehody. Ak boli pri dopravnej nehode aj svedkovia, tak ich uveďte do správy o nehode, spolu s ich kontaktnými údajmi.

Ak vystupujete v škodovej udalosti ako poškodený, tak dbajte na to, aby vám vinník predložil svoje doklady k identifikácii a zelenú kartu. Zapíšte si ich (meno, priezvisko, bydlisko, poisťovňu, číslo zelenej karty, EČV vozidla) pre prípad komplikácií zo strany vinníka.

Stiahnite si správu o nehode, ak ju ešte nemáte.

5. Nahlásenie poistnej udalosti poisťovni

Zo zákona máte povinnosť nahlásiť poistnú udalosť na Slovensku do 15 dní a ak sa stala v zahraničí, tak do 30 dní. Nehodu oznámi vinník nehody vo svojej poisťovni, kde taktiež zanesie správu o nehode. Avšak nehodu môže nahlásiť aj poškodený ak by tak neučinil samotný vinník.

Nehodu môžete nahlásiť poisťovni v súčasnosti rôznymi spôsobmi – od klasickej osobnej návštevy cez telefonát až po web alebo online aplikáciu.

V prípade, že máte havarijné poistenie, tak si vyžiadajte u poisťovni aj obhliadku vozidla.