Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Pripoistenie k PZP

Zákon stanovuje a jasne vymedzuje nutnosť uzatvoriť PZP. Preto je mnohými vodičmi vnímané ako niečo, na čom je nutné maximálne šetriť. Hlavným kritériom výberu je cena a nie to, čo je zahrnuté do poistného krytia. Svoje auto však môžete ochrániť aj vo vyššej miere. A to formou havarijného poistenia alebo cez pripoistenie k PZP.


Aký je rozdiel medzi PZP, pripostením a havarijným poistením?


Povinné zmluvné poistenie (PZP) je presne zadefinované príslušným zákonom. Zákon taktiež stanovuje aj minimálny limit poistného plnenia. Jednotlivé poisťovne môžu však ponúknuť aj vyššie plnenie, no tým rozdiely končia. Účelom PZP je preplatiť škody, ktoré spôsobíte prevádzkou vozidla tretím stranám. A to na majetku, ale aj na zdraví.

Havarijné poistenie nie je povinné a je len na vás, či sa rozhodnete uzatvoriť takéto poistenie auta. Jeho rozsah krytia je voliteľný. Vyznačuje sa tým, že prepláca škodu na vašom aute aj v prípade, že ste si ju sami zavinili. Prípadne aj keď je vinník neznámy.

Pripoistenie k PZP slúži na zvýšenie poistného krytia obsiahnutého v povinnom zmluvnom poistení. Je plne dobrovoľné a môže mať kryť rôzne typy poistných rizík. Tieto pripoistenia je taktiež možné voľné kombinovať, čím si môžete vyskladať poistenie presne podľa vašich potrieb.


Typy pripoistenia k PZP


Ak sa chystáte uzatvoriť PZP, tak na na výber budete mať aj nasledujúce pripoistenie:

 • čelného skla
 • pneumatík
 • výtlku
 • stretu so zverou
 • rozšírená asistencia
 • živlu
 • sedadiel / zdravia posádky

Poisťovne a možnosti pripoistenia


Ponuka pripoistení k PZP je naprieč poisťovňami rôzna. V tabuľke dole je stručný prehľad o tom, aké pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu môžete uzatvoriť v jednotlivých poisťovniach.

Čelné sklo
Pneumatiky
Výtlk
Stret so zverou
Asistenčné služby+
Živel
Úraz
Axa logo

Pripoistenie čelného skla

Pripoistenie, ktoré preplatí poškodené čelné sklo. A to nezávislé od toho, či došlo k čiastočnému alebo úplnému zničeniu skla pri akejkoľvek udalosti. Obzvlášť výhodné v prípade drahého čelného skla s vyhrievaním alebo rôznymi špeciálnymi fóliami, ktoré výrazne navyšujú cenu. Niektoré poisťovne preplácajú len škody spôsobené na čelnom skle, niektoré preplatia akékoľvek sklo na vozidle.

Pripoistenie pneumatík

Zabezpečuje poistné krytie pre prípad poškodenia pneumatík vozidla. K takémuto poškodeniu môže dôjsť napríklad poškodenou vozovkou, dopravnou nehodou, vandalizmom alebo ako následok defektu. Takéto poistenie uhradí náklady spojené s opravou, odtiahnutím do servisu a prípadnou výmenou pneumatiky.

Pripoistenie výtlku

Poskytuje poistné krytie v prípade škody, ktorá vznikne na pneumatike, disku (prípadne puklici) pneumatiky vplyvom prejazdu vozovkou v zlom stave. Pokryje náklady vzniknuté s opravou a prípadnou výmenou poškodených častí.

Pripoistenie stretu so zverou

Obávate sa poškodenia, ktoré si môžete spôsobiť na vozidle v prípade stretu so zverou? Takéto pripoistenie, v závislosti od poisťovni, dokáže preplatiť aj škody spôsobené na odstavenom vozidle. Je však nutné si podrobne naštudovať konkrétne poistné podmienky a výluky poistenia. Napríklad niektoré poisťovne vyžadujú zdokumentovanie udalosti privolaním polície.

Pripoistenie rozšírenej asistencie

Ak vám nestačí základný rozsah asistenčných služieb k PZP, tak pripoistenie rozšírenej asistencie prináša viacero možností. Napríklad vyššie poistné limity alebo viacej asistenčných služieb. Veľmi výhodné v prípade, že ste často na cestách v zahraničí. Môže ísť o náhradné vozidlo v prípade poruchy alebo jeho odtiahnutie.

Pripoistenie živlu

Poskytuje poistné krytie v prípade poškodenia vozidla prírodnými živlami. Môže ísť napríklad o:

 • požiar
 • blesk
 • pád stromu
 • krupobitie
 • povodeň
 • snehom
 • a iné

Pri tomto pripoistení je obzvlášť dôležité podrobne preštudovať čo je predmetom poistného krytia, výluky a limity. Ponuky medzi poisťovňami sa výrazne líšia.

Pripoistenie sedadiel

V prípade úrazu posádky alebo vodiča preplatí pripoistenie sedadiel ujmu na zdraví, prípadne smrť. Niektoré poisťovne aplikujú takéto pripoistenie len na samotného vodiča. Viacero poisťovní však takéto pripoistenie zahŕňa už v samotnom PZP.