Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Zver na ceste

Stret vozidla so zverou: Ako sa poistiť?

Jazdiť opatrne sa určite oplatí. No niektorým situáciám je veľmi ťažké zabrániť. Patrí k nim aj stret vozidla so zverou. Územie Slovenska je z väčšej časti hornaté s množstvom lesov, v ktorej sa nachádza množstvo zveri. Táto zver sa často pohybuje v okolí cesty, pričom pomerne často ňou aj prechádza. Vzniká tak veľmi nebezpečná situácia. Ako sa zachovať v takomto prípade a pomôže vám poistenie s následkami takejto udalosti?

Stret so zverou dokáže napáchať značné škody na vozidle

Veľmi často dochádza k nehodám za zhoršenej viditeľnosti. Zver je aktívna najmä pri východe a západe slnka, prípadne v noci. Vodič má takto minimum času na akúkoľvek reakciu. Takéto škody v priemere až 10 % zo všetkých škôd na vozidlách.

Najčastejšie sú škody spôsobené kolíziou s divou zverou. Typicky ide o srny, jelene, líšky, diviaky, ale aj medvede. Pri veľkých a ťažkých zvieratách ide o škody v hodnotách aj niekoľko tisíc eúr. V horších prípadoch dochádza aj k ujme na zdraví vodiča a posádky vozidla. Občas dochádza aj k stretu vozidla s hospodárskymi zvieratami ako sú ovce alebo kravy. Samostatnou kategóriou sú škody napáchané stretom auta s domácimi zvieratami, predovšetkým so psami.

PZP, pripoistenie alebo havarijné poistenie?

PZP vám samo o sebe v takejto situácii nepomôže. Slúži totiž len na krytie škôd, ktoré spôsobíte prevádzkou svojho vozidla tretím stranám. Na výber máte však možnosť uzatvoriť pripoistenie k PZP, ktoré je špeciálne zamerané na stret so zverou. Alternatívou je samozrejme aj havarijné poistenie.

Havarijné poistenie a stret so zverou

Havarijné poistenie ponúka v základnom balíku poistenie havárie. Týka sa aj stretu so zverou. Poskytuje vysokú poistnú ochranu, na ktorú sa môžete plne spoľahnúť v prípade stretu so zverou. Je však vhodné si pozorne preštudovať výšku spoluúčasti, výluky poistného plnenia a presné podmienky poistnej zmluvy. Jasnou nevýhodou je však vysoká cena. Poistné je mnohonásobne drahšie ako PZP. Je aktuálne pri nových až maximálne 6-7 ročných vozidlách, pre staršie vozidlá sa neoplatí.

Pripoistenie stretu so zverou k PZP

Vhodnou alternatívou je produkt s názvom pripoistenie stretu so zverou k PZP. Poskytuje poistnú ochranu, ktorá je pomerne lacná a je teda vhodná aj pri starších vozidlách, ktoré nezvyknú mať havarijné poistenie.

Ide o plnohodnotnú náhradu za havarijné poistenie v prípade stretu so zverou? Pri súčasnej ponuke poisťovní znie odpoveď – nie. Pripoistenie stretu so zverou má výrazné obmedzenia oproti havarijnému poisteniu. Problémový je najmä nízky limit poistného krytia. Často ide len o stovky eur. Okrem toho je často nutná aj vaša spoluúčasť. A mnoho pripoistení sa vzťahuje len na divú zver. Ak teda zrazíte túlavého psa, tak takéto pripoistenie vám nepomôže. Z toho vyplýva, že si musíte dôkladne preštudovať jednotlivé poistné podmienky pripoistenia. Tie nájdete aj priamo cez naše online PZP porovnanie.

Postup v prípade zrážky so zverou

Aj v prípade zrážky so zverou je nutné dodržiavať isté postupy. Ináč sa vystavujete rôznym rizikám, napríklad aj zamietnutiu poistného plnenia. Postupujte teda nasledovne:

  • oblečte si reflexnú vestu a umiestnite výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti na označenie dopravnej nehody. Taktiež zapnite výstražné svetlá.
  • so zvieraťom nemanipulujte a nedotýkajte sa ho pre riziko nákazy
  • bezodkladne kontaktujte políciu, ktorá následne kontaktuje aj príslušný poľovnícky zbor
  • od polície dostanete zápis o nehode, ktorý je dôležitý pre poisťovňu
  • spravte si fotodokumentáciu celej dopravnej nehody, ako dodatočné dôkazy pre poisťovňu