Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Čelné sklo a preplatenie škody

Čelné sklo a poistenie: PZP, pripostenie alebo havarijné poistenie?

Veľa majiteľov vychádza z predpokladu, že PZP pokryje škody na čelnom skle. Utvrdilo ich v tom aj rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 2017. Dôležité bolo aj dokument Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska s názvom  „Stanovisko k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla“. Rozhodlo sa o tom, že poisťovne by mali z povinného zmluvného poistenia uhrádzať škody na čelnom skle. Avšak len v prípade, že je známy vinník a je možné preukázať svoj nárok. A v tom je práve problém.

PZP a čelné sklo – ako dokázať, že škodu spôsobilo iné vozidlo

Pri PZP, ktorú nazývame aj ako poistka na auto, sa škoda prepláca z poistenia toho, kto spôsobil poistnú udalosť. Čiže musí byť jednoznačne určený vinník nehody. Stačí teda zastaviť auto, od ktorého odskočil kamienok a poškodil vaše čelné sklo? Nie. Dokonca nestačí ani keď vodič daného vozidla podpíše ako škodca čestné vyhlásenie. Problém spočíva v tom, že kameň býva vymrštený zadným kolesom auta. A na zadné koleso nie je počas jazdy vidieť. Nemôže si byť teda istý, že kameň bol skutočne vymrštený spod jeho vozidla a je to len jeho domnienka a tvrdenie. A to nestačí ako dôkaz.

Poisťovňa musí konať tak, ako keby škodca nebol vôbec poistený a poškodený by tvrdil, že mu spôsobil škodu. Škodca by samozrejme požadoval hodnoverný dôkaz o takejto skutočnosti. Poisťovne takto predchádzajú poistným podvodom, kde sa dvaja vodiči dohodnú a nechajú škodu preplatiť poisťovni.

V značnej lepšej pozícii sú vodiči, ktorí majú v aute nainštalovanú autokameru. Ak videozáznam zachytí celú situáciu, tak je možné ho použiť ako dôkaz. S takýmto dôkazovým materiálom sa stotožňujú aj samotné poisťovne a likvidácia poistnej udalosti je pomerne jednoduchá. Preto sa oplatí mať v aute palubnú kameru.

Alternatívy k PZP pre čelné sklo

Zdá sa vám preplatenie škody na čelnom skle cez PZP pomerne zložité? Tak v tom prípade máte na výber z 3 alternatív. Vo všetkých alternatívach je proces preplatenia škody výrazne jednoduchší. Ide o špeciálne pripostenie čelného skla k PZP, havarijné poistenie a o pripoistenie čelného skla k havarijnému poisteniu. Vo všetkých menovaných prípadoch poisťovňa nezisťuje škodcu, nie je teda nutné hľadať vinníka a dokazovať jeho vinu. Poďme sa pozrieť na jednotlivé alternatívy podrobnejšie.

Pripoistenie čelného skla k PZP

Pri PZP máte možnosť uzatvoriť pripoistenie čelného skla ako dobrovoľné pripoistenie. Preplatenie škody je výrazne jednoduchšie, nemusíte hľadať žiadnych konkrétnych vinníkov. Niektoré poisťovne ho ponúkajú v základnom balíku k povinnému zmluvnému poisteniu vo forme verejného prísľubu. Pri pripoistení čelného skla k PZP je však nutné dôkladne preštudovať konkrétne podmienky. Pozor si dávajte hlavne na dostatočne vysoký limit poistného krytia. Taktiež si overte výšku spoluúčasti. Takéto poistenie čelného skla je cenovo efektívnou voľbou.

Havarijné poistenie a prasknuté čelné sklo

V prípade havarijného poistenia je vozidlo kryté väčšinou už v základe proti škodám na sklách vozidla. Preštudujte si však vždy podmienky konkrétneho poistenia. Ani v tomto prípade nemusíte zisťovať a dokazovať to, kto konkrétne vám poškodil čelné sklo. Poisťovňa preplatí prasknuté čelné sklo z havarijného poistenia bez väčších ťažkostí. Problémom by však mohla byť vysoká spoluúčasť. V takom prípade si celú, alebo aspoň značnú časť, opravy alebo výmeny skla zaplatíte sami. Nevýhodou je aj to, že takáto škoda ovplyvní škodový priebeh, a teda aj vaše poistné na budúce obdobie.

Pripoistenie čelného skla k havarijnému poisteniu

Aj k havarijnému poisteniu môžete uzatvoriť jednotlivé pripoistenia. Jedným z nich je aj pripoistenie čelného skla. Výhody sú jednoznačné. Väčšinou nemajú žiadnu alebo len nízku spoluúčasť. Škody preplatené z takéhoto pripoistenia neovplyvnia váš škodový priebeh a teda nezmenia ani cenu havarijného poistenia pre budúce obdobie.