Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Uzatvorenie PZP online a ako na to

Chcete si spraviť výpočet ceny povinného zmluvného poistenia? Aj s následným uzatvorením zmluvy PZP online? Môžete to zvládnuť v pár jednoduchých krokoch, stačí si pripraviť nasledujúce doklady:

 • občiansky preukaz poistníka (držiteľ/vlastník)
 • osvedčenie o evidencii vozidla

1. Základné údaje o vozidle

V našej kalkulačke povinného zmluvného poistenia máte možnosť zadať EČV vozidla, čím sa vyhnete vypĺňaniu jednotlivých políčok. Tým dôjde k automatickému zisteniu údajov o vozidle. Ide o:

 • Druh vozidla
 • Rok výroby
 • Objem valcov
 • Výkon motora

Základné údaje o vozidle pre potreby PZP online

2. Dodatočné údaje o vozidle a držiteľovi vozidla

V prvom políčku určte dátum začiatku poistenia. Údaje o vozidle pozostávajú z:

 • Továrenská značka
 • Model vozidla
 • Druh paliva
 • Najväčšia prípustná celková hmotnosť
 • Počet miest na sedenie

Otázky o držiteľovi vozidla zahŕňajú:

 • Právna forma
 • Dátum narodenia
 • PSČ držiteľa
 • Telefónne číslo poistníka
 • Kedy ste si kúpili prvé auto?
 • Spôsobili ste do dnešného dňa poistnú udalosť, ktorá bola hradená z PZP?
 • Je vozidlo na lízing?
 • Vlastníte preukaz ZŤP?
 • Ste rodič dieťaťa do 15 rokov?
 • Máte uzatvorené poistenie aj v iných poisťovniach?

Tieto otázky je nutné zodpovedať presne a pravdivo. Aj na základe týchto údajov je vypočítaná výsledná cena poistenia, vrátane rôznych zliav a bonusov

3. Ceny povinného zmluvného poistenia

Detailný výpis jednotlivých ponúk. Na výber máte povinné zmluvné poistenie od každej z poisťovní. Okrem výpočtu PZP ceny máte možnosť porovnať aj dodatočné pripoistenie a zobraziť podrobné detaily, vrátane poistného krytia, limitov a výluk poistenia.

Aké povinné zmluvné poistenie je najvhodnejšie?

Pre väčšinu ľudí uzatvárajúcich PZP je hlavným kritériom práve cena. Práve preto sú poistenia zoradené od najlacnejšieho povinného zmluvného poistenia. Avšak v súčasnosti je dostupná široká ponuka pripoistení k PZP, ktoré dokážu ochrániť vozidlo voči mnohým rôznym rizikám nad rámec PZP. Nezabudnite si však podrobne preštudovať jednotlivé poistné podmienky. Pri pripoistení sa zobrazí stručný prehľad pri prechode kurzorom na ikonu pripoistenia.

4. Platobné a osobné údaje

V tejto časti máte na výber frekvenciu platby (ročne, polročne, štvrťročne). Následne uvediete, či poistník je totožný s držiteľom vozidla. Nasledujú kontaktné údaje a to, či vlastník je totožný s poistníkom. Ak nie, tak vyplníte údaje o vlastníkovi.

5. Informácie o vozidle

Posledné údaje na získanie poistenia vozidla zahŕňajú:

 • VIN číslo
 • EČV
 • číslo osvedčenia o evidencii
 • doplňujúce informácie

V prípade, že vozidlo ešte nemá EČV a technický preukaz, tak je možné pokračovať k uzatvoreniu poistnej zmluvy aj bez týchto údajov. Doplníte ich až neskôr.

6. Kontrola údajov a uzatvorenie zmluvy

V poslednom kroku môžete nahliadnuť na všetky údaje, ktoré ste vyplnili v predošlých krokoch. Ak nájdete chybu, tak stále máte možnosť jej dodatočnej opravy. Ak sú všetky údaje správne, tak následne môžete celý proces potvrdiť, čím získate platnú poistnú zmluvu. Všetky potrebné dokumenty dostanete obratom na vašu e-mailovú adresu.

7. Platba poistného

E-mailom obdržíte aj všetky potrebné informácie ohľadom uhradenia poistného. Úhrada prebieha bankovým prevodom priamo na účet poisťovne. V každom prípade je nutné platbu zrealizovať čím skôr, keďže nezaplatením v stanovenej lehote spôsobíte jej zánik. Následne by ste jazdili bez uzatvoreného PZP. Pre viacej informácií odporúčame článok o nezaplatenom PZP.

Dočasnú zelenú kartu nájdete taktiež v elektronickej podobe (e-mailom). Je nutné si ju vytlačiť a nosiť so sebou vo vozidle. Túto dočasnú zelenú kartu môžete použiť v prípade cestnej kontroly alebo pri zmene evidencii vozidla. Po zaplatení vám poisťovňa následne pošle zelenú kartu.