Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Zelená karta

Zelená karta

Zelená karta je medzinárodne platný doklad, ktorý slúži ako osvedčenie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení vozidla. Jej názov vychádza z faktu, že donedávna bol samotný doklad zelenej farby. To sa však zmenilo a od 1.7.2021 je zelená karta v čierno-bielom prevedení. Zároveň sa zmenil jej formát – z obojstrannej na jednostrannú. Takéto opatrenie uľahčilo tlač zelenej karty v domácich podmienkach. V nedávnej histórii však došlo k viacerým zmenám.

V minulosti tu bola aj biela karta

Ešte do roku 2019 bola pre každého motoristu povinná aj biela karta. Tá plnila rovnakú funkciu ako dnes zelená karta, avšak len na území Slovenska. Zelená karta platila len v zahraničí. Následne došlo k zrušeniu bielej karty a jej funkciu prevzala zelená karta. Takto došlo k odbremeneniu vodičov od jednej karty naviac, ale aj k šetreniu životného prostredia. Poisťovne teda zasielajú zelenú kartu, prípadne si ju v istých prípadoch môžete vytlačiť sami. Napríklad ak využijete online PZP porovnanie, keď dostanete dočasnú zelenú kartu. Alebo v prípade straty zelenej karty nemusíte čakať kým vám príde poštou nová.

Doklad o poistení aj v zahraničí

Zelenú kartu uznáva 48 krajín sveta ako doklad o tom, že máte uzatvorené poistenie vozidla. Ide o prakticky všetky štáty Európy, Rusko, Irán, Izrael a pár štátov v Afrike. Konkrétny zoznam štátov nájdete na samotnej zelenej karte. Takýto systém výrazne uľahčuje pohyb autom medzi krajinami. Nemusíte uzatvárať poistenie pre každú krajinu zvlášť. Každé PZP je, na rozdiel od havarijného poistenia, platné vo všetkých krajinách so zelenou kartou už v najlacnejšom PZP.

Doklad pri cestnej kontrole alebo prihlásení vozidla

V prípade cestnej kontroly musíte predložiť príslušníkovi Policajného zboru doklad o uzatvorenom poistení vozidla. Aj v takom prípade slúži ako doklad zelená karta. Rovnaká situácia nastáva na dopravnom inšpektoráte. Napríklad pri prihlásení alebo prepise vozidla je nutné predložiť doklad o uzatvorenom PZP. Opäť na tento účel slúži zelená karta.

Preto je nutné nosiť zelenú kartu pri sebe. V opačnom prípade sa vystavujete pokutovaniu v prípade kontroly.