Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Groupama poisťovňa, a.s.

Logo poisťovne GroupamaPoisťovňa Groupama má dlhú históriu, keďže jej začiatky siahajú vo Francúzsku do 19. storočia. Vznikla ako spoločnosť, ktorá poisťovala poľnohospodárov proti škodám z požiarov. Svoju finálnu podobu poisťovňa však nadobudla až v roku 1986, keď došlo k zlúčeniu viacerých družstevných poisťovní. Od tohto roku začala poisťovňa používať názov Groupama. Časom sa stala jednou z najväčších poisťovní v Európe.

Poisťovňa ponúka životné a neživotné poistenie, ktoré si môžete uzatvoriť aj v jednej z mnohých pobočiek. Ide o poistenie ako je povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie domu a domácnosti, poistenie zodpovednosti, cestovné poistenie, úrazové poistenie a iné. Na Slovensku pôsobí poisťovňa od roku 2008. Na trh vstúpila kúpou poisťovne OTP Garancia.

Pozrite si jednotlivé produkty od Groupama poisťovňa, a.s., ktoré môžete nájsť u nás:


Kontaktné údaje Groupama poisťovňa, a.s.

Názov spoločnosti: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Adresa hlavného sídla: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Infolinka: +421 2 208 54 208
E-Mail: [email protected]
Web: https://www.groupama.sk/