Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Groupama poisťovňa, a.s. – Havarijné poistenie

Logo poisťovne GroupamaPoisťovňa Groupama ponúka havarijné poistenie pod názvom Bezpečná jazda. Poskytuje komplexnú ochranu pre vaše vozidlo, pričom je možné ho dojednať v 3 rôznych balíkoch. Havarijné poistenie od Groupami vám pomôže v týchto prípadoch:

 • v prípade poškodenia vozidla živelnou udalosťou
 • ak ste vinníkom dopravnej nehody, pri ktorej ste si poškodili aj vlastné vozidlo
 • ak dôjde k poškodeniu vášho vozidla neznámym vinníkom – napríklad krádež, vandalizmus, malé škrabance a ťukance atď.

Balíky poistenia

Poistné rizikáBalíky
BASICKOMFORTPRÉMIUM
Totálna škoda v dôsledku havárie
Totálna škoda v dôsledku živelnej udalosti
Totálna škoda v dôsledku krádeže, lúpeže a vandalizmu
Základná asistencia
Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku havárie
Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku živelnej udalosti
Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vandalizmu
Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vlámania
Krádež a lúpež súčastí vozidla a jeho výbavy
Poškodenie vozidla spôsobené hlodavcami
Poškodenie alebo strata batožiny
Úraz prepravovaných osôb
Nadštandardná asistencia

Ďalšie výhody havarijného poistenia

Medzi ďalšie výhody havarijného poistenia od poisťovne Groupama patrí:

 • digitálny odťah – ak budete potrebovať odťah, tak zavoláte asistenčnú službu, ktorá objedná odťah a jeho príchod môžete sledovať online
 • geolink – neviete, kde sa momentálne nachádzate? Táto služba pomôže s lokalizáciou
 • asistenčné služby sú dostupné 24 hodín denne
 • poistné plnenie bez amortizácie v prípade čiastočnej škody
 • úrazové poistenie v cene, pričom zahŕňa všetky prepravované osoby
 • poistenie batožiny – aj pre autosedačku a veci v strešnom boxe
 • pomoc v prípade vymknutia sa
 • likvidácia škodovej udalosti do 10 pracovných dní