Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Groupama poisťovňa, a.s. – PZP

Logo poisťovne GroupamaPovinné zmluvné poistenie v poisťovni Groupama je možné dojednať na väčsinu vozidiel. Zákonnú poistku uzatvoríte na osobné a nákladné auta do 3,5 t, traktory, alebo aj väčšie nákladné auta. Po dohode je možné uzatvoriť poistenie aj na iné typy vozidiel. Pri výpočte ceny poisťovňa zohľadňuje viacero faktorov, napríklad:

  • objem valcov motora,
  • veľmi nízke poistné získajú vodiči s bezškodovým priebehom, pričom takáto zľava môže dosahovať až 15 %m
  • zľavnené PZP získajú aj dôchodcovia, ZŤP a iné skupiny,
  • v prípade rodičov detí do 15 rokov ide o zľavu vo výške 5 %,
  • poistenie sa v Groupame oplatí platiť ročne, keďže takto získate zľavu 5 %,
  • ak bývate v menšom meste alebo na vidieku, tak to poisťovňa zohľadní v nižšej cene poistenia.

V cene poistenia je zahrnuté aj úrazové poistenie vodiča. Veľkou výhodou je taktiež fakt, že Groupama neplautňuje pri poistnom plnení amortizáciu.

Poistné krytie

Poisťovňa Groupama ma poistné krytie v nasledujúcej výške:

5,24 mil. € – škoda na zdraví
1,05 mil. € – materiálna škoda

Asistenčné služby

Asistenčné služby nazvané Groupama Assistance poskytujú ochranu a pomoc v rôznych situáciach. Ide o bezplatnú službu, ktorá je prístupná 24 hodín denne. A to ako na území Slovenska, tak aj v zahraničí. Na Groupama Assistance sa môžete spoľahnúť v prípade defektu, poruchy vozidla alebo nehody.

Medzi inovatívne služby patrí napríklad služba Digitálny odťah. V prípade nutnosti odťahu vozidla zavoláte na asistenčnú službu a následne môžete online sledovať pohyb vozidla odťahovej služby.

V prípade poruchy vozidla na území Slovenska sa môžete spoľahnúť na garanciu príjazdu technika do 90 minút. Ak nedôjde k splneniu tejto garancie, tak získate 20 € poukážku na pohonné hmoty.

Groupama Assistance pomôže aj v prípade krádeže vozidla, prípadne ak ide o zložitejšiu opravu (viac ako 8 hodín). V takýchto prípadoch poisťovňa zaistí ubytovanie alebo dopravu. Samozrejmosťou je aj právny servis.