Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa logoPoisťovňa KOOPERATIVA začala svoji históriu už v roku 1990. Stala sa tak prvou súkromnou poisťovňou na našom území. Od začiatku svojho pôsobenia spolupracovala s Wiener Städtische Versicherung. Táto spoločnosť je členom Vienna Insurance Group. Vďaka tomuto prepojeniu mala KOOPERATIVA prístup k zahraničným skúsenostiam a know-how.

Mohla tak rýchlo napredovať a zvyšovať svoj podiel na poistnom trhu. V súčasnosti má cez 1,5 milióna klientov. Od roku 2007 sa zmenil názov na KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Do rovnakej poistnej skupiny patrí aj KOMUNÁLNA poisťovňa.

KOOPERATIVA má na Slovensku veľké množstvo obchodných miest a pobočiek. Je takto dostupná prakticky pre každého občana. K dispozícii sú rôzne životné a neživotné poistenia. Ide napríklad o:

Pozrite si jednotlivé produkty od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ktoré môžete nájsť u nás:


Kontaktné údaje KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Názov spoločnosti: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Adresa hlavného sídla: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Infolinka: 0800 120 000
Web: https://kooperativa.sk/