Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group – Havarijné poistenie

Poisťovňa KOOPERATIVA ponúka havarijné poistenie v 2 základných variantoch – Havarijné poistenie Auto komplet a Havarijné poistenie ojazdených áut MINI KASKO. K dispozícii je aj poistenie finančnej straty GAP.

Spoluúčasť

Pri každom type havarijného poistenia môžete rátať s bonusom za bezškodový priebeh. Na výber máte viacero typov spoluúčasti:

  • 5 % a minimálne 70 €
  • 5 % a minimálne 150 €
  • 5 % a minimálne 300 €
  • fixná spoluúčasť 150 €

Balíky havarijné poistenia

Na výber máte z 2 balíkov poistenia – BASIC a OPTIMUM. Prehľad poistných rizík nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Poistné rizikoBASICOPTIMUM
poistenie batožiny
poistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom
poistenie pneumatík
poistenie pre prípad zámeny paliva pri tankovaní
poistenie zapožičania náhradného vozidla
poistenie nákladov pri zámene paliva
poistenie čelného skla motorového vozidla
poistenie krytia výluk škôd vzniknutých následkom teroristických akcií
poistenie krytia výluk škôd vzniknutých na polepoch motorového vozidla
poistenie krytia výluky nasatia vody do motora

MINI KASKO

Havarijné poistenie určené pre vozidlá do 3,5 tony a staršie ako 5 rokov, nie však viac ako 11 rokov. Máte možnosť si sami zvoliť poistnú zmluvu v čase dojednania poistenia a to buď 15 000 € alebo 20 000 €. Výhodou je aj to, že vozidlo nemusí byť servisované v autorizovaných servisoch. Územna platnosť je štandardne na území Slovenska, no je možnosť rozšíriť ju na okolité štáty.

MINI KASKO kryje škody ako:

  • škody na vašom vozidle pri nehode, ktorú ste zapríčinili
  • stret so zverou alebo poškodenie vozidla hlodavcami
  • poškodenie skiel
  • vandalizmus
  • škody živelnými udalosťami

Taktiež máte možnosť pripoistenia proti krádeži vozidla, pričom v takomto prípade ide o MINI KASKO PLUS.