Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group – PZP

KOOPERATIVA poisťovňa logoV poisťovni Kooperativa máte možnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, pričom cenu poistenia ovplyvňuje viacero faktorov. Kooperativa pri výpočte PZP ceny do značnej miery zohľadňuje bezškodový priebeh. K lacnému poisteniu teda prídu zodpovední vodiči. Zľavy a bonusy platia aj pre dôchodcov, držiteľov ZŤP preukazov a pre staršie vozidlá.

Na výber máte 2 poistné balíky.

PARTNER

Poistný balík PARTNER má poistné podmienky nastavené nasledovne:

poistné krytie do výšky 5,24 miliónov € pre škodu na zdraví alebo v prípade usmrtenia. Pri akomkoľvek počte zranených alebo usmrtených
poistné krytie do výšky 1,05 miliónov € pre škodu na majetku a ušlý zisk

EUROPARTNER

poistné krytie do výšky 5,24 miliónov € pre škodu na zdraví alebo v prípade usmrtenia. Pri akomkoľvek počte zranených alebo usmrtených
poistné krytie do výšky 2,05 miliónov € pre škodu na majetku a ušlý zisk

Verejné prísľuby

Poisťovňa KOOPERATIVA poskytuje bezplatne viacero pripoistení k PZP formou verejných prísľubov.

Poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla

V prípade zranenia s trvalými následkami alebo v prípade smrti je limit poistného plnenia 1 500 €. Žiadna spoluúčasť a územná platnosť v celej Európe.

Poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti

Pri spoluúčasti vo výške 10 % a s limitom poistného plnenia vo výške 3 000 € je vaše vozidlo poistené voči škode spôsobenej živelnou udalosťou. To môže byť napríklad povodeň, víchrica, krupobitie, požiar a iné.

Poistenie batožiny

Ak pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo strate batožine, tak poisťovňa preplatí takúto škodu. Limit poistného plnenia je vo výške 200 € pre jednu osobu v poistnom období. Žiadna spoluúčasť a územná platnosť v celej Európe.

Poistenie stretu so zverou

Kryje škody spôsobene stretom vozidla so zverou. Limit poistného plnenia je 250 € a spoluúčasť je vo výške 10 %.

Amortizácia

Poisťovňa prepláca čiastočnú škodu na vozidle v plnej výške a neuplatňuje žiadnu amortizáciu.

Asistenčné služby

V cene sú aj kvalitné asistenčné služby. Tie zahŕňajú 3 okruhy služieb:

  • technickú asistenciu
  • lekársku asistenciu
  • právnu/administratívnu/predcestovnú asistenciu