Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Mladý vodič s uzatvoreným drahším PZP

PZP pre mladých vodičov

Je známym faktom, že vek držiteľa vozidla je jedným z významných faktorov pri výpočte ceny povinného zmluvného poistenia. Netaja sa tým ani samotné poisťovne, ktoré to často uvádzajú aj na svojich webstránkach. Štatisticky je riziko spôsobenia dopravnej nehody a poistnej udalosti vyššie pri mladších vodičoch ako pri starších. Práve preto je PZP pre mladých vodičov drahšie.

Je dôležité poznamenať, že pri uzatváraní poistenia sa rozlišuje medzi pojmami poistník, držiteľ a majiteľ vozidla. Môže, ale nemusí to byť jedná a ta istá osoba. Pre výpočet ceny je rozhodujúci vek držiteľa vozidla. Držiteľ vozidla je ten, kto je uvedený v technickom preukaze vozidla.

Ako získať najlacnejšie PZP pre mladých šoférov?

Jediným spôsobom, ako sa mladý vodič môže dostať k lacnejšej ponuke poistenia, je hľadať a vyberať si medzi poistnými ponukami poisťovní. Poistné sadzby sa menia pomerne často, pričom vplyv veku na cenu poistenia si mení každá poisťovňa podľa vlastných kritérií. Pri výbere je najrozumnejšie použiť nástroj PZP online. Nájdete ho aj na našej stránke, stačí stlačiť tlačidlo hore. Takto si môžete nájsť najlacnejšie PZP online, aj keď ste mladý vodič. A to vo všetkých poisťovniach naraz.

Ak už máte uzatvorené poistenie a poisťovňa vám pre nasledujúce poistné obdobie chce navýšiť poistné, tak stále máte možnosť zmeny. Poisťovňa je zo zákona povinná informovať vás o výške poistného na ďalšie poistné obdobie s dostatočným predstihom. Pri mladých vodičoch v minulých rokoch došlo často k skokovému nárastu poistného, keď poisťovne prehodnotili sadzby pre rizikovejšie poistné skupiny. A mladí vodiči patria k tejto skupine.

Preto by ste mali využiť časovú lehotu na porovnanie ponúk v iných poisťovniach. Ak nájdete lacnejšiu ponuku, tak spravíte zmenu PZP do inej poisťovne a v súčasnej podáte výpoveď.

Ako veľmi vplýva vek na cenu PZP

Pre lepšiu ilustráciu sme skúsili porovnanie PZP, kde vek držiteľa vozidla bol jediným parametrom, ktorý sa menil. Ostatné údaje o držiteľovi vozidla a samotnom vozidle sa nemenili. Takto si môžete spraviť predstavu o tom, aký vplyv má vek na cenu poistenia. Pre ilustráciu uvádzame aj vyššie vekové kategórie.

Pri výpočte sa ráta s autom VW Golf 1.2 TSI, benzín, 77 kW a poistník býva v Poprade. Taktiež predpokladáme, že ide o prvé vozidlo daného vodiča.

Vek držiteľa vozidlaNajlacnejšie PZP
18 rokov120,09 € (Kooperativa)
19 rokov120,09 € (Kooperativa)
20 rokov120,09 € (Kooperativa)
21 rokov120,09 € (Kooperativa)
22 rokov120,09 € (Kooperativa)
23 rokov120,09 € (Kooperativa)
24 rokov120,09 € (Kooperativa)
25 rokov89 € (Kooperativa)
30 rokov89 € (Kooperativa)
31 rokov80,10 € (Kooperativa)
50 rokov71,20 € (Kooperativa)
70 rokov75,65 € (Kooperativa)

Z tabuľky vyplýva zaujímavý fakt. Cena PZP sa mení s vekom skokovo, nie postupne. Momentálne je cena PZP rovnaká pri 18 až 24 ročnom držiteľovi vozidla. Ak sa ešte pozriete na cenník podľa kW, tak zistíte, že takáto bežná kombinácia je ozaj drahá. Veľké zlacnenie prichádza vtedy, keď držiteľ dovŕši 25 rokov. Ďalšie zlacnenie prichádza v 31 rokoch, ale nejde už o tak výraznú zmenu. Okolo veku 70 rokov začína opačný efekt – cena poistenia narastá.