Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOMUNÁLNA poisťovňa logoKOMUNÁLNA poisťovňa je na našom poistnom trhu aktívna od roku 1994. Poskytuje široké spektrum poistenia, hlavne životné poistenie, poistenie zodpovednosti, ale aj úrazové poistenie alebo poistenie pre podnikateľov. Samozrejmosťou je aj neživotné poistenie, kam patrí zákonné poistenie a havarijné poistenie. Medzi ďalšie produkty patrí cestovné poistenie, poistenie strojov alebo prepravy. KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka možnosť uzatvorenia zmluvy v jednej z mnohých pobočiek na Slovensku.

KOMUNÁLNA je jednou z najväčších poisťovní na Slovensku, s vysokým trhovým podielom. Aj to je vizitkou veľmi kvalitných služieb a širokej ponuky. Poisťovňa je súčasťou poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, čo jej dáva prístup k medzinárodnému know-how. Stalo sa tak v roku 2001, pričom táto skupina je aktívna vo väčšine štátov Európy.

Pozrite si jednotlivé produkty od KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., ktoré môžete nájsť u nás:


Kontaktné údaje KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Názov spoločnosti: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Adresa hlavného sídla: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Infolinka: 0800 112 222
Web: https://www.kpas.sk/