Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group – PZP

KOMUNÁLNA poisťovňa logoKOMUNÁLNA poisťovňa umožňuje uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie na širokú škálu vozidiel. Ide o:

V cene PZP sú zahrnuté aj bezplatné benefity:

  • Verejný prísľub BATOŽINA – v prípade havárii alebo živelnej udalosti preplatí poisťovňa škodu na batožine do výšky ročného limitu 500 €
  • Verejný prísľub ÚRAZ – v prípade havárii poskytne poistné plnenie do výšky ročného limitu 3 320 €, ak dôjde k úrazu vodiča alebo členov posádky motorového vozidla. Limit platí pre každé jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu.

Balíky poistenia

KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka svoje PZP v 2 rôznych balíkov. Líšia sa limitom poistného plnenia.

GARANT PLUS

Tento balík ponúka limit poistného plnenia vo výške 5,24 miliónov € pre škodu na zdraví a 1,05 miliónov € pre škodu na majetku

EUROGARANT PLUS

Ide o balík s vyšším limitom poistného plnenia. V prípade škody na zdraví je limit stanovený na 5,24 miliónov € a pri škode na majetku je limit vo výške 2,1 miliónov €.

Bonusy a zľavy

V Komunálnej poisťovni je možné získať rôzne bonusy a zľavy, ktoré výšku poistného zrazia na veľmi zaujímavé hodnoty. Ide napríklad o:

  • bonus vo výške 10 % za každé bezškodové obdobie
  • 50 % nižšia sadzba pre dôchodcov nad 70 rokov a ZŤP
  • zľava za ročnú platbu poistného
  • zľava, ak máte v Komunálnej poisťovni uzatvorené aj iné poistenie

Pripoistenia

Poisťovňa ponúka možnosť uzatvoriť si dobrovoľné pripoistenia:

  • pripoistenie čelného skla – poistné krytie pre prípad havárie (aj odlietajúce kamienky), vandalizmus, živelná pohroma atď. Spoluúčasť vo výške 20 € v prípade, ak náklady na opravu presiahnu 60 €
  • pripoistenie stretu so zvieraťom – kryje stret vozidla so zvieraťom na pozemnej komunikácii
  • pripoistenie krádeže a lúpeže – možnosť stanoviť si limit plnenia na 2 500 € alebo 5000 €. Spoluúčasť vo výške 100 €.

Asistenčné služby

Ku každému PZP máte nárok na bezplatné asistenčne služby, pričom môžu byť v dvoch balíkoch:

Asistenčné služby GARANT PLUS
Asistenčné služby EUROGARANT PLUS

Existuje možnosť si priplatiť za rozšírené asistenčné služby, pričom aj v tomto prípade máte na výber z 2 balíkov:

Rozšírené asistenčné služby ŠPECIÁL PLUS
Rozšírené asistenčné služby OPTIMUM PLUS