Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group – Havarijné poistenie

KOMUNÁLNA poisťovňa logoHavarijné poistenie v Komunálnej poisťovni môžete uzatvoriť na rôzne nové, ale aj jazdené vozidlá. Napríklad na:

 • osobný automobil,
 • trojkolku alebo štvorkolku,
 • špeciálny automobil,
 • dodávkové vozidlo,
 • a iné.

Balíky havarijného poistenia

Na výber máte viacero balíkov havarijného poistenia, čo vám umožňuje vybrať si takú ponuku, ktorá najlepšie pokrýva vaše potreby. Balíky sú pomenované A, B, C a D. V tabuľke máte možnosť vidieť, aké poistné krytie obsahujú jednotlivé balíky poistenia.

Poistné rizikoBalík ABalík BBalík CBalík D
Poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou
Poškodenie alebo zničenie zásahom tretej osoby
Poškodenie alebo zničenie zvieraťom alebo stret so zvieraťom
Havária z cudzej viny
Havária z vlastnej viny
Krádež, lúpež
Bezplatné asistenčné služby

Spoluúčasť

V prípade vozidiel do 3,5 t máte možnosť vybrať si viacero typov spoluúčastí:

 • spoluúčasť 5 %, minimálne 66 €
 • spoluúčasť 0 %, minimálne 199 €
 • spoluúčasť 5 %, minimálne 165 €
 • spoluúčasť 5 %, minimálne 330 €

Pripoistenie

Na výber máte aj viacero druhov pripoistení. Ide o:

Pripoistenie batožiny

Môžete si zvoliť poistnú sumu 400 €, 800 € alebo 1 600 €. Batožina je definovaná ako veci osobnej potreby a spotreby.

Pripoistenie úrazu

V prípade smrti ide o poistnú sumu 700 €. V prípade trvalých následkov vplyvom úrazu je poistná suma stanovená na 1 400 €.

Pripoistenie prepravy

Slúži na poistenie prepravovaných vecí akékoľvek druhu. Maximálne poistné plnenie je 7 000 €.

Pripoistenie čelného skla

V prípade pripoistenia čelného skla máte na výber nulovú spoluúčasť, alebo 5 % / min. 16 €, alebo ako franšízu vo výške 199 €.

Pripoistenie náhradného vozidla

Preplatenie nákladov spojených s prenájmom náhradného vozidla v prípade poškodenia poistného vozidla. V rozsahu 35 – 100 € na deň.

Pripoistenie finančnej straty – GAP

V prípade totálnej škody, krádeže alebo lúpeže preplatí plnú sumu, ktorá bola stanovená ako všeobecná hodnota vozidla. V takomto prípade dostanete plnú nákupnú cenu, nie zostatkovú hodnotu.

Asistenčné služby

V cene havarijného poistenia sú aj asistenčné služby. Tie sú dostupné nonstop – na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ide o:

 • technickú asistenciu
 • administratívno-právnu asistenciu
 • lekársku asistenciu