Online poistenie

HAVARIJNÁ KALKULAČKA
Skúsenosti s havarijným poistením

Skúsenosti s havarijným poistením

Zaujíma vás aké majú ľudia skúsenosti s havarijným poistením? Dodržujú poisťovne svoje sľuby alebo sa snažia všemožne vyhnúť sa poistnému plneniu? Vo všeobecnosti možno povedať, že poisťovne postupujú striktne v súlade s poistnými podmienkami. Tie sú jasne definované a nenechávajú priestor na manévrovanie. Veľa ľudí vychádza z predstavy, že ak majú havarijné poistenie, tak majú krytie vždy a za všetkých podmienok. Realita je však iná, napríklad poistná zmluva definuje výluky, o ktorých je dobré vedieť vopred. Skúsenosti s havarijným poistením sú pozitívne, ak investujete čas do naštudovania poistnej zmluvy.

Pozor na detaily

V prípade nášho portálu sa snažíme jasne poukázať na jednotlivé výhody a nevýhody havarijného poistenia od jednotlivých poisťovní. Taktiež máte možnosť preštudovať si podrobné detaily poistnej zmluvy ešte pred jej uzatvorením. Takéto detaily nájdete v našom online porovnaní. Výhodnosť jednotlivých poisťovní a ich produktov sa nedá zhrnúť do jednoznačného tvrdenia. Vždy ide o istý kompromis medzi cenou havarijného poistenia, konkrétnymi poistnými podmienkami a požiadavkami klienta. Aj v rámci jednej poisťovne si môžete navoliť rôzny poistný balík služieb. Preto sú aj skúsenosti s havarijným poistením tak odlišné, keďže každá ponuka je v niečom individuálna.

Rozsah poistného krytia

Veľmi dobré skúsenosti majú ľudia, ktorí majú kombináciu staršieho auta a havarijného poistenia, pričom si zvolia nižší limit na preplácanie normohodín v servise. Pri starších vozidlách veľká časť vodičov chodí do neautorizovaných servisov, ktoré majú výrazne nižšiu hodinovú sadzbu. Ak si zvolíte havarijné poistenie, ktoré prepláca napríklad maximálne 30 € na hodinu, tak výrazne ušetríte na výške poistného. A zároveň v prípade poistnej udalosti táto výška bude stačiť na opravu v neautorizovanom servise. V prípade nového auta je však výhodnejšie mať vyšší limit na cenu normohodiny.

Aké poistné riziká sú súčasťou zmluvy?

Chcete mať dobrú skúsenosť s havarijným poistením? Tak potom si dobre zistite, aké poistné riziká sú súčasťou poistnej zmluvy. Taktiež je dobré vopred vedieť, aké je možné očakávať poistné plnenie v jednotlivých situáciách. Okrem toho sa zamerajte aj na územnú platnosť havarijnej poistky.

Pozor na výluky, môžu za mnohé negatívne skúsenosti

Veľmi podstatnou súčasťou poistných podmienok sú výluky poistenia. Tie jasne definujú, kedy nemáte nárok na poistné plnenie, aj napriek uzatvorenému havarijnému poisteniu. Poisťovne si najčastejšie stanovujú nasledujúce výluky:

  • škoda spôsobená úmyselne na vlastnom vozidle,
  • škoda, ktorá vznikla pod vplyvom alkoholu,
  • škoda, ktorá vznikla pri porušení dopravných predpisov,
  • ak bolo vozidlo používané na iné účely ako bolo predmetom zmluvy (napríklad na podnikateľskú činnosť, ak to nebolo vopred dojednané v zmluve),
  • ak bolo auto riadené osobou bez platného vodičského oprávnenia.

Neznalosť poistných podmienok vás neospravedlní, poisťovňa bude postupovať presne podľa vopred dohodnutých podmienok. Znalosť poistnej zmluvy je teda základom dobrých skúsenosti s havarijným poistením.