Online poistenie

HAVARIJNÁ KALKULAČKA

Výpoveď havarijného poistenia

Zrušiť havarijné poistenie nie je úplne jednoduché, musíte sa totiž držať istých pravidiel. Pripravili sme pre vás aj vzor výpovede havarijného poistenia. Môžete si ho stiahnuť, prispôsobiť si a zaslať do poisťovne. V istých prípadoch, v závislosti od dôvodu výpovede, je ešte nutné dodať prílohu.

Adresy poisťovní nájdete taktiež na našom webe v sekcii poisťovne. Vzor tlačiva pre výpoveď havarijného poistenia môžete stiahnuť tu (otvoríte kliknutím):

Dôvody na výpoveď havarijného poistenia

Výpoveď je možné podať len za istých okolností, ide o:

  • ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená minimálne 6 týždňov pred koncom tohto obdobia)
  • zmena držiteľa vozidla (pri darovaní, predaji)
  • zánik vozidla (zošrotovanie)
  • ak bolo vozidlo vyradené z evidencie
  • vozidlo bolo ukradnuté (na základe oznámenia polície)
  • v prípade škodovej udalosti, najneskôr však 1 mesiac od jej oznámenia

Ako a kedy doručiť výpoveď havarijného poistenia?

Výpoveď si môžete vytlačiť a zaslať ju na adresu poisťovne. Pozor, niektoré poisťovne vyžadujú, aby ste takúto výpoveď zaslali doporučenou poštou. Taktiež je dobré ju odoslať s dostatočným predstihom. Musí byť doručená najneskôr 6 týždňov ku koncu poistného obdobia.

Písomnú odpoveď môžete taktiež doručiť osobne na pobočke poisťovne. Takéto riešenie je vhodné pre prípad, že by doporučená pošta nestihla doraziť v rámci zákonnej 6 týždňovej lehoty.

Kto podáva výpoveď havarijného poistenia?

Právo na zrušenie havarijného poistenia má len poistník a prípadne ten, koho poverí plnou mocou.

Prílohy nutné k výpovedi

V prípade, že chcete podať výpoveď ku koncu poistného obdobia, tak nepotrebujete žiadnu prílohu. V iných prípadoch je však nutné podložiť odôvodnenosť výpovede príslušnou prílohou. Jednotlivé prílohy:

  • zmena vlastníka vozidla – kópia technického preukazu s príslušnou zmenou
  • vyradenie z evidencie – potvrdenie o vyradení z evidencie
  • krádež vozidla – policajný protokol dokumentujúci krádež vozidla
  • zošrotovanie vozidla – likvidačný protokol

Nezabúdajte, že v takýchto prípadoch dochádza k výpovedi skôr ako koncom poistného obdobia. Máte tým pádom nárok o vrátenie nespotrebovaného zvyšku poistného. Požiadajte oň vo výpovedi.

Kedy nadobudne výpoveď havarijného poistenia platnosť?

Ak posúdi poisťovňa vašu výpoveď ako oprávnenú, tak dôjde k výpovedi ku dňu, ku ktorému došlo k riadnemu oznámeniu výpovedi. Výnimkou sú prípady, ak si poisťovňa vo svojich podmienkach stanoví ochrannú lehotu. Výpoveď nastane až uplynutím ochrannej lehoty.

Podali ste výpoveď a hľadáte lepšiu ponuku?

Podali ste výpoveď a chceli by ste si uzatvoriť havarijné poistenie za lepších podmienok? V tom prípade využite našu možnosť na výpočet havarijného poistenia.