Online poistenie

HAVARIJNÁ KALKULAČKA
Spoluúčasť pri havarijnom poistení

Havarijné poistenie bez spoluúčasti

Pri havarijnom poistení je výška spoluúčasti zásadnou otázkou. Predstavte si situáciu, keď dôjde k poškodeniu vášho vozidla a poisťovňa vám nič z havarijné poistenia nepreplatí. Áno, táto situácia môže nastať aj keď ste dodržali všetky poistné podmienky. Problém je akurát v tom, že výška škody je nižšia ako samotná spoluúčasť. V takom prípade vám poisťovňa nepomôže. Možným riešením ja havarijné poistenie s nulovou spoluúčasťou.

Preto je veľmi dôležité zvážiť výšku spoluúčasti. Výrazne ovplyvňuje to, koľko stojí havarijné poistenie. V prípade vyššej spoluúčasti zaplatíte nižšie poistné. To však prichádza s rizikom, že aj napriek plateniu relatívne drahej poistky vám poisťovňa pri škodách nižších ako spoluúčasť nepomôže.

Dobré riešenie do veľkých miest

Ak často šoférujete a parkujete vo veľkých mestách, tak riziko vzniku poistnej udalosti je vyššie. Bežne sa stáva, že auto zaparkujete pri obchodnom dome alebo sídlisku a následne si nájdete poškodené auto. Najčastejšie ide o preliačený plech, oškretý lak alebo iné poškodenia. Vinník je samozrejme neznámy, keďže nezanechal kontaktné údaje. Tým pádom sa ani škoda nedá preplatiť z jeho zákonného poistenia. Takéto škody sú väčšinou pod úrovňou minimálnych výšok spoluúčasti. Často ide o hodnotu fixných 165 €. Z toho vyplýva, že havarijné poistenie síce platíte, no takéto „bežné“ škody si aj tak preplatíte v autoservise z vlastného vrecka.

Čo je to výška spoluúčasti?

Pri uzatváraní havarijnej poistky máte na výber výšku spoluúčasti. Táto čiastka určuje to, do akej sumy nepokryje škodu havarijná poistka. Ak si zvolíte napríklad spoluúčasť vo výške 165 €, tak poisťovňa preplatí škodu až nad túto čiastku. Avšak neuhradí ju celú, prvých 165 € uhradíte stále vy. Pri škodách nižších ako táto čiastka teda zaplatíte celu škodu sami. Tento limit platí pre každú poistnú udalosť zvlášť. Preto sa môže stať, že budete mať napríklad 10 škôd po 100 €, no všetky si zaplatíte sami.

Kedy je spoluúčasť výhodná?

Neexistuje jednoznačná odpoveď. Niekedy je výhodnejšie havarijné poistenie bez spoluúčasti a niekedy s vyššou sumou. Záleží to prípad od prípadu. Vo všeobecnosti však možno povedať, že rozhodovanie závisí od konkrétnych cenových ponúk a do veľkej miery od ceny poisťovaného vozidla.

Ideálna výška spoluúčasti

Odpoveď na túto otázku taktiež závisí od viacerých faktorov. Napríklad od toho, či auto parkujete v garáži alebo ho máte zaparkované na rušnom parkovisku. Istá miera spoluúčasti je však výhodná, ak sa tak dostanete k lacnejšiemu poisteniu. Musí byť lacnejšie aspoň do takej miery, v akej možno predpokladať následné opravy z vlastného vrecka počas roka. Spoluúčasť sa teda oplatí, ak nepredpokladáte časté poistné udalosti na základe vašej predošlej skúsenosti.