Online poistenie

HAVARIJNÁ KALKULAČKA
Koľko stojí bežné havarijné poistenie

Koľko stojí havarijné poistenie

Cena havarijného poistenia sa odvíja od mnohých parametrov. Cena sa teda výrazne odlišuje v závislosti od konkrétneho poistného prípadu. A aj pri rovnakých podmienkach sú rozdiely v cenách medzi poisťovňami jednoznačné. Ak chcete vedieť, koľko stojí havarijné poistenie pre vaše vozidlo, tak to zistíte jednoducho. Môžete si u nás spraviť online výpočet vo všetkých poisťovniach súčasne a uvidíte v akých hladinách sa pohybuje poistné. Celé porovnanie havarijného poistenia online je bezplatné a nezáväzné.

Koľko stojí havarijné poistenie pri bežných autách

Vo všeobecnosti sa havarijné poistky bežných áut (Octavia, Golf a podobné) pohybujú niekde okolo 500 € pri typickom havarijnom poistení.  V prípade vyššej strednej triedy (Passat, Superb) je bežná cena niekde okolo 700 €. V prípade luxusnejších automobilov (Audi A6, BMW radu 5 a iné) sa cena dostáva do štvorčíselných hodnôt.

Čo ovplyvňuje cenu havarijného poistenia

Výsledná suma je vypočítaná z viacerých vstupných údajov. Tie zadávate do online kalkulačky.

Parametre vozidla

Poisťovne majú viacero kategórii, kde zaraďujú jednotlivých výrobcov automobilov. Napríklad skupina luxusných automobilov má drahšie havarijné poistenie ako vozidla bežných značiek. Veľký váhu pri výpočte má aj výkon motora, objem valcov, vek vozidla, výbava, ale hlavne cena vozidla z faktúry. To platí aj pri havarijnom poistení starších vozidiel.

Vek držiteľa vozidla

Vek výrazne vplýva na to, koľko stojí havarijné poistenie. Pri mladších vodičoch sa predpokladá rizikovejšie chovanie, čo sa premietne do vyššej ceny. Rovnako je to aj pri dôchodcoch. Najlepšiu cenu majú ľudia v strednom veku.

Trvalé bydlisko držiteľa vozidla

Poisťovňa zohľadní aj to, kde bývate. V prípade veľkých miest dochádza štatisticky k častejším poistným udalostiam. Vo výhode sú ľudia z menších miest a obcí.

Spoluúčasť

Spoluúčasť si môžete zvoliť sami. V prípade, že nechcete žiadnu spoluúčasť alebo len nízku, tak si priplatíte. Pri vyššej spoluúčasti je cena poistenia samozrejme nižšia. To však prináša so sebou isté nevýhody.

Výber rizík havarijného poistenia a pripoistenia

Výber rizík ovplyvní to, čo všetko bude pokryté havarijným poistením. Na výber máte haváriu, živel, vandalizmus a krádež. A aj pri havarijnom poistení máte možnosť voľby pripoistení k základnému havarijnému poisteniu. Čím viacej pokrytých poistných rizík máte, tým viacej si priplatíte.

Bonusy a zľavy

Poisťovňa napríklad odmeňuje zodpovedných vodičov nižším poistným. Ide o bonus za bezškodový priebeh. Výhodou je aj to, ak ste rodičom dieťaťa do 15 rokov alebo ak ste držiteľom preukazu ZŤP.

Nedá sa teda jednoznačne odpovedať na otázku, koľko stojí havarijné poistenie. Výpočet si však môžete spraviť kedykoľvek a výslednú sumu zistíte úplne presne.