Online poistenie

HAVARIJNÁ KALKULAČKA
Ukazovanie perom na papier

Ako si vybrať havarijné poistenie

Výber havarijného poistenia, známeho aj ako kasko, si vyžaduje dôkladne zváženie všetkých možností. Poskytuje poistné krytie v prípade havárie vozidla, odcudzenia, vandalizmu alebo v prípade živelnej udalosti. Cena havarijného poistenia je vypočítaná z viacerých vstupných údajov. Ide napríklad o modelový typ a značku vozidla, novú cenu vozidla, výška spoluúčasti, rozsah poistných rizík a pripoistenia.

Chcete si uzatvoriť najvýhodnejšie havarijného poistenie? V tom prípade by ste si mali spraviť porovnanie ponúk od všetkých poisťovní. Pre mnoho ľudí je jediným kritériom cena. Avšak takýto prístup nie je ideálny. Mali by ste dbať na vhodnú výšku spoluúčasti, rozsah poistného krytia, územnú platnosť, ale dôležitý môže byť aj rozsah asistenčných služieb alebo rýchlosť likvidácie poistnej udalosti.

Čo všetko kryje havarijné poistenie

Havarijné poistenie kryje pred čiastočným poškodením alebo úplným zničením vozidla. Musí ísť však o náhodnú, neplánovanú udalosť. Najčastejšie je v poistnej zmluve zadefinované krytie v rozsahu havárie, odcudzenia vozidla, vandalizmu a živelnej udalosti. Jednotlivé poistné riziká si môžete ľubovoľne navoliť. Takúto možnosť máte aj v našom formulári, čím si vyskladáte ponuku na mieru.

Pozorne však zvážte aj výluky havarijného poistenia. Najčastejšie ide o:

  • škodu na vozidle ste si spôsobili úmyselne
  • vedenie vozidla osobou bez platného vodičského preukazu
  • vodič pod vplyvom alkoholu a návykových látok
  • udalosti ako vojna, terorizmus

Výška spoluúčasti

Výška spoluúčasti udáva to, do akej minimálnej miery si musíte škodu preplatiť sami. Aká je ideálna výška spoluúčasti? Na takúto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Odhliadnuc od ceny je samozrejme najlepšie havarijné poistenie bez spoluúčasti. Avšak v takomto prípade musíte rátať s vyšším poistným. V prípade vysokej spoluúčasti, čo je typické pre najlacnejšie havarijné poistenie, sa môže stať, že budete mať viacero menších opráv, ktoré si v plnej miere zaplatíte sami. Môžu byť totiž pod limitom spoluúčasti, ktorá sa počíta pre každú poistnú udalosť osobitne.

Spoluúčasť môže byť stanovená fixnou čiastkou, percentuálnou čiastkou alebo kombinovane.

Stanovenie poistnej sumy vozidla

Pri havarijnom poistení je otázkou, či ho poistiť na obstarávaciu cenu alebo novú cenu. Najčastejšie sa však stretávame s poistením na novú cenu vozidla. Vychádza sa teda z ceny nového vozidla, teda z faktúry pri kúpe. Pri staršom aute je nutné si potom položiť otázku – oplatí sa havarijné poistenie? V prípade obstarávacej ceny sa vychádza z nákupnej ceny v momente obstarania vozidla.

Máte v súčasnosti uzatvorenú havarijnú poistku a rozmýšľate nad tým, či ide o výhodnú zmluvu? Spravte si u nás nezáväzné porovnanie cez kalkulačku havarijného poistenia. Získate tak výpočet najaktuálnejších cien v každej poisťovni. Nezabúdajte však, že najprv musíte zrušiť havarijné poistenie, ktoré máte uzatvorené.