Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Splnomocnenie na prepis auta

Potrebujete splnomocnenie na prepis auta inou osobou? Cez tlačidlá dole si stiahnete vzor splnomocnenia na vytlačenie. Je platné aj ako splnomocnenie na prihlásenie auta alebo akéhokoľvek iného motorového vozidla (motocykel, autobus, nákladné vozidlo atď.). Týmto tlačivom dávate plnú moc k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii vozidla na Dopravnom inšpektoráte Polície SR.

Ako vyplniť náš vzor splnomocnenia na prepis auta 2024 (aj prihlásenie)

Vzor si môžete vyplniť priamo v dokumente a vytlačiť už hotový. Prípadne ho môžete vyplniť dodatočne perom. Náš vzor spĺňa najaktuálnejšiu legislatívu pre rok 2024.


Platnosť splnomocnenia na prepis auta

Platnosť takéhoto splnomocnenia na prepis vozidla je definovaná podľa § 33b Občianskeho zákonníka. Splnomocnenie zanikne:

a) vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,
b) ak ho splnomocniteľ odvolal,
c) ak ho vypovedal splnomocnenec,
d) ak splnomocnenec zomrie.