Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – havarijné poistenie

Allianz logoAllianz – Slovenská poisťovňa, a.s. ponúka havarijné poistenie spolu s PZP v jednom poistnom balíku. Tento sa nazýva balík MAX, ktorý ponúka najvyššie možné krytie pre vaše vozidlo. Súčasťou poistenia je aj poistenie finančnej straty (tzv. GAP poistenie). Takéto poistenie kryje pred finančnou stratou v prípade, že dôjde ku krádeži alebo ku totálnej škode na vozidle. Preplatí vám hodnotu nového vozidla alebo východiskovú hodnotu, ktorú malo vozidlo na začiatku poistenia. Platí len pre vozidlá, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov.

Na výber je aj havarijné poistenie bez spoluúčasti. Pri takomto variante je však nutné rátať s vyššou cenou.

MAX
balík s najširším krytím
Povinné zmluvné poistenie
Právna pomoc
Asistenčné služby (základné)
Úrazové poistenie (základné)
Živel
Požiar, explózia, implózia
Zrážka so zvieraťom
Asistenčné služby (rozšírené)
Úrazové poistenie (rozšírené)
Odcudzenie
Vandalizmus
Rozbitie skla
Havária
Finančná strata

Likvidácia poistných udalostí

Poistnú udalosť môžete nahlásiť poisťovni osobne, cez internet alebo telefonicky. Taktiež máte možnosť online sledovať priebeh likvidácie poistnej udalosti, ktorú ste nahlásili. K dispozícii je aj mobilná aplikácia.