Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel – PZP

Genertel logoAk si chcete vozidlo poistiť v poisťovni Genertel, tak sa pripravte na jednu zvláštnosť. Na rozdiel od iných poisťovní umožňuje uzatvoriť zmluvu na poistenie auta len cez internet alebo telefonicky. Ako každá poisťovňa, tak aj Genertel vypočítava cenu povinného zmluvného poistenia na základe viacero parametrov. Ide napríklad o:

 • údaje o poistníkovi (vek, trvalý pobyt)
 • objem valcov
 • výkon motora
 • hmotnosť vozidla
 • rok výroby vozidla
 • dĺžka bezškodového priebehu (bonus a malus)
 • a iné

Poistné krytie je do výšky 5,24 mil. eur pri škode na zdraví a nákladoch pri usmrtení alebo do výšky 1,05 mil. eur pri škodách vzniknutých poškodením, odcudzením, zničením alebo stratou veci a náhradu ušlého zisku.

Asistenčné služby

Výhodou sú aj veľmi kvalitné asistenčné služby, ktoré sú už v základnej cene PZP. Sú dostupné 24 hodín, 7 dní v týždni. V prípade potreby sa môžete spoľahnúť na pomoc priamo na cestách, ktorá príde do 60 minút. Asistenčné služby zahŕňajú služby ako:

 • oprava defektu
 • pomoc pri vymknutí sa
 • v prípade nutnosti ubytovanie
 • odťah
 • opravu na mieste
 • dočerpanie paliva
 • a iné

Voliteľné pripoistenia

Genertel ponúka k PZP aj voliteľné pripoistenia, ktoré nazýva miniHavarijné poistenie a miniHavarijné poistenie extra. Ponúka taktiež poistenie krádeže.

MiniHavarijné poistenie ponúka garantované krytie do 1 000 € bez spoluúčasti pre škody na vašom vlastnom vozidle. MiniHavarijné poistenie Extra ponúka garantované krytie do 20 000 €, avšak so spoluúčasťou 5 %. Vzťahujú sa len na škody, ktoré vznikli na vašom osobnom motorovom vozidle v prípade vami zavineného stretu (zrážky) s iným vozidlom.