Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Poistenie auta v zahraničí

Poistenie auta do zahraničia

Chystáte sa s autom do zahraničia a chcete mať pocit bezpečia? V tom prípade by ste nemali zanedbať poistenie auta. Ako v prípade tuzemska, tak aj za hranicami hrozí vznik dopravnej nehody. Práve pri ceste do neznámej krajiny môže byť takéto riziko ešte vyššie. Často ide ešte o kombináciu dlhej a únavnej jazdy a preplnených ciest. Ako sa teda pripraviť z hľadiska poistenia auta do zahraničia?

PZP platí aj v zahraničí, stačí to?

Každé vozidlo na Slovensku, ktoré je evidencii vozidiel, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak máte PZP, tak ste ku nemu dostali aj zelenú kartu. Tá platí ako doklad o uzatvorenom PZP online aj v zahraničí. Znamená to, že každé, aj to najlacnejšie PZP má medzinárodnú platnosť. Neplatí to však pre celý svet. Pre väčšinu vodičov je však územná platnosť dostačujúca. Ide o všetky európske štáty, Turecko, Izrael, Rusko a iné. Celý zoznam nájdete na samotnej zelenej karte.

Avšak pozor – PZP hradí len škody, ktoré vznikli prevádzkou vášho automobilu tretím stranám. Jednoducho povedané, ak ste vinník, tak preplatí vami spôsobené škody. Škody na vašom vozidle však neuhradí. A nepomôže vám ani vtedy, ak škodu na vašom aute spôsobí neznámi vinník, prípadne pôjde o živelnú udalosť.

Pomôžu asistenčné služby zahrnuté v PZP?

V PZP sú zahrnuté aj asistenčné služby. Tie môžu prísť vhod pri rôznych situáciách v zahraničí. Ich rozsah, limity a výluky sa však líšia od poisťovne k poisťovni. A aj pri jednej poisťovni môže byť viacero poistných balíkov s rôznym rozsahom asistenčných služieb. Preto odporúčame si vopred prejsť zoznam asistenčných služieb poskytovaných v rámci vášho PZP. Avšak vo všeobecnosti ide o veľmi užitočné služby v zahraničí ako:

  • telefonické tlmočenie pri cestnej kontrole
  • tlmočenie pri styku s políciou, pri colnom konaní na hraničnom priechode alebo s administratívou a lekárskym zariadením
  • pomoc pri vyplňovaní tlačív a dokladov s telefonickým prekladom
  • zabezpečenie tlmočníka pri súdnom konaní alebo policajnom vyšetrovaní
  • oznámenie nehody konzulátu
  • zabezpečenie rôznych formalít
  • pomoc pri vymknutí sa, poruche automobilu, natankovaní nesprávneho paliva, odťah vozidla a iná technická asistencia

Ako sú na tom pripoistenia k PZP?

Určite ste si všimli možnosť uzatvoriť rôzne pripoistenia k PZP. Ide o istý medzi krok medzi PZP a havarijným poistením. Avšak práve pri pripoisteniach ide často o nízke limity poistného krytia a nezriedka s územnou platnosťou len na Slovensku. Preto je nutné sa vopred oboznámiť s konkrétnymi detailmi samotného pripoistenia. Ako veľmi užitočne pripoistenie auta do zahraničia však možno považovať rozšírenú asistenciu.

Platí havarijné poistenie v zahraničí?

Najvyššie možné krytie poskytuje havarijné poistenie. To kryje aj škody, ktoré si spôsobíte na svojom aute sám ako vinník, prípadne bude vinník neznámy (živel, vandalizmus atď.). Avšak na rozdiel od PZP nie je územná platnosť jednotná. Často môže byť obmedzené len na územie Slovenska. Musíte sa preto vopred ubezpečiť ohľadom územnej platnosti vášho havarijného poistenia. Ak je obmedzené len na Slovensko, tak stále máte možnosť rozšíriť ho. Stačí kontaktovať pred cestou do zahraničia poisťovňu a dohodnúť sa na rozšírení územného krytia vášho havarijného poistenia.

Cestovné poistenie pre auto?

Možnosťou je aj uzatvorenie špeciálneho cestovného poistenia auta. Takéto cestovné poistenie pre auto má obmedzenú časovú platnosť, zároveň vopred definujete krajiny, kde bude mať platnosť. Takýto produkt ponúka napríklad poisťovňa Union. Ide o produkt s názvom Poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo. Pomôže v prípade poruchy alebo nehody auto s opravou, prípadne zabezpečí aj náhradné auto. V cene sú aj služby ako preplatenie ubytovania alebo náhradná doprava do cieľa alebo domov.