Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu – Havarijné poistenie

Uniqa logoPoisťovňa UNIQA ponúka havarijné poistenie pod názvom Auto & Voľnosť KASKO. Havarijné poistenie od UNIQA poisťovni vás ochráni v týchto prípadoch:

 • poškodenie vozidla vlastným alebo cudzím zavinením
 • živelná udalosť
 • vandalizmus
 • krádež

V prípade havarijného poistenia od UNIQA poisťovne môžete rátať s:

 • kvalitnými a nonstop prístupnými asistenčnými službami
 • rôzna výška spoluúčasti
 • rôzne dobrovoľné pripoistenia
 • možnosť uzatvoriť zmluvu bez maximálneho limitu pre opravy vozidla

Poistenie platí za bežných podmienok na území celej Európy. Existuje možnosť dojednať platnosť obmedzenú len na Slovensko. K výhodnej cene sa dostanú zodpovední vodiči, ktorí môžu získať bonus za bezškodový priebeh až do 50 %. V prípade ZŤP je zľava 20 %.

Pripoistenie

Na výber je viacero druhov pripoistení:

 • GAP – poistenie finančnej straty – ak dôjde k totálnej škode alebo krádeži vozidla, tak poisťovňa uhradí rozdiel medzi kúpnou a zostatkovou cenou.
 • rozšírená asistencia
 • zvláštna výbava vozidla
 • špeciálna batožina prepravovaná vozidlom
 • poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie
 • pripoistenie poruchy vozidla
 • čelné sklo
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla
 • batožina prepravovaná vozidlom
 • poistenie trvalých následkov po havárii

Asistenčné služby

K dispozícii máte asistenčné služby pod názvom UNIQA ASSISTANCE. Základná asistencia je bezplatná pre každé havarijné poistenie. Slúži napríklad na pomoc v prípade defektu, vymknutí sa, načerpaní nesprávneho paliva alebo ak potrebujete odtiahnuť do autoservisu.

Rozšírená asistencia je za poplatok 1 € mesačne. V cene máte nadštandardné služby ako napríklad preplatenie náhradného vozidla na 5 dní a iné.