Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu – PZP

Uniqa logoPoisťovňa UNIQA ponúka povinné zmluvné poistenie pod názvom Auto & Voľnosť PZP. Ochráni vás na Slovensku, ale aj v zahraničí. V prípade škody na zdraví až do výšky 5 240 000 €, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. V prípade škody na veciach, právnych nákladoch a ušlom zisku je limit poistného plnenia vo výške 1 050 000 €.

UNIQA pri výpočte ceny poistenia auta zohľadňuje viacero faktorov. Bonusom je napríklad to, ak ste vodič z menšieho mesta. Veľmi výhodné je aj byť zodpovedný vodič, keďže UNIQA poskytuje bonus za bezškodový priebeh až do výšky 50 %.

Výhodou PZP v poisťovni UNIQA je aj pripoistenie vodiča, alebo aj nonstop asistenčná služba. V základnej asistenčnej službe je zahrnutá napríklad oprava defektu, pomoc pri vymknutí sa, oprava defektu alebo odtiahnutie vozidla. V prípade, že požadujete viac, tak je možné dojednať rozšírenú asistenciu za 1 € mesačne. V takomto prípade máte nárok napríklad na náhradné vozidlo na 5 dní.

Pripoistenie

K PZP je možné uzatvoriť niektoré z dobrovoľných pripoistení.

  • rozšírená asistencia – väčší rozsah asistenčných služieb
  • pripoistenie čelného skla – za výhodnú cenu 0,07 € na deň
  • pripoistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku havárie
  • pripoistenie pre vodiča – pre prípad smrti úrazom (EUROOCHRANA)
  • právnik do auta – právna ochrana nonstop