Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Generali Poisťovňa, a. s. – PZP

Generali logoPoisťovňa Generali ponúka svojim klientom 3 rôzne balíky PZP. Jednotlivé rozdiely si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke. Niektoré vlastnosti však má každé povinné zmluvné poistenie od Generali spoločné:

 • pri výpočte ceny sa zohľadňuje doba bezškodového priebehu
 • možnosť pripoistenia čelného skla a krádeže
 • žiadna amortizácia pri náhrade škôd
 • rýchla likvidácia
 • možnosť poistnú udalosť nahlásiť osobne, poštou, telefonicky alebo online
 • výborné asistenčné služby, dostupné kedykoľvek

Balíky PZP

BalíkMLXL
Limit poistného plnenia PZP: Škoda na zdraví5,24 mil. €6 mil. €10 mil. €
Limit poistného plnenia PZP: Materiálna škoda1,05 mil. €6 mil. €10 mil. €
Asistenčné služby KLASIK
Úraz dopravovaných osôb
Živel a hlodavec
Výtlk
Asistenčné služby PREMIUM
Stret so zverou
Pneumatiky

Podrobnejšie podmienky jednotlivých poistných rizík

Asistenčné služby KLASIK

Nepretržite 24/7. V asistenčných službách je zahrnuté:

 • právne služby
 • pomoc s vymknutím sa
 • prenocovanie
 • výmenu pneumatiky
 • dotankovanie paliva
 • odťah

Asistenčné služby premium

V porovnaní s asistenčnými službami KLASIK ponúka vyššie limity a krytie.

Pneumatiky

Pomoc pri poškodení pneumatiky vplyvom defektu, nehody alebo vandalizmom.

Stret so zverou

Pomôže pri škodách napáchaných vplyvom stretu so zverou.

Úraz dopravovaných osôb

Poistné krytie pri liečbe, zraneniach s trvalými následkami alebo smrti. Platí pre vodiča a všetky prepravované osoby.

Výtlk

Vzťahuje sa na disky a pneumatiky v prípade poškodenia vplyvom vozovky.

Živel a hlodavec

Poistné krytie v prípade prírodných katastrof (povodeň, zosuv pôdy, krupobitie) alebo v prípade prehryznutia káblov hlodavcom.

Voliteľné pripoistenia

Na výber máte 2 možnosti dobrovoľného pripoistenia:

 • pripoistenie čelného skla
 • pripoistenie krádeže