Online poistenie

Životné poistenie so sporením

Životné poistenie so sporením

Životné poistenie, ktorého základ poisťuje smrť alebo úraz, nemusí vždy jednotlivcovi vystačiť a aby možno zabezpečil seba a svoju rodinu viac, hľadá také produkty, ktoré sú dostupné so sporením. Aký to má zmysel? Oplatí sa to vôbec? Kto vám takúto možnosť ponúka? A kde možno zohnať to najlepšie? To sú otázky, na ktoré sa budeme snažiť v našom príspevku nájsť odpoveď.

O čo ide?

Ak ste sa životné poistenie rozhodli uzatvoriť so sporením, resp. nad tým uvažujete, znamená to, že si bokom chcete odkladať peniaze, ktoré sa, v lepšom prípade, vedia znásobiť. Cieľom tohto produktu je teda vaše vklady zhodnotiť. Zároveň to však implikuje, že vaše mesačné náklady budú zvýšené, práve kvôli tomu, že produkt už neobsahuje len poistnú zložku, ale aj sporiacu. Vo všeobecnosti si v rámci poisťovníctva môžete zvoliť buď kapitálové alebo investičné životné poistenie so sporením, pričom rozdiely medzi nimi sú dosť výrazné a hneď si aj o nich povieme.

Kapitálové: to, kam sú vaše peniaze investované určuje samotná spoločnosť. Väčšinou ich odosiela do bezpečných dlhopisov, čo je teda aj pre vás bezpečné. Peniaze to ale znásobuje pomalšie, ale isto. Istotou pre vás môže byť hlavne údaj, ktorý sa týka hodnoty TUM (technickej úrokovej miery), ktorá udáva, aké maximálne zhodnotenie môže za jeden rok investovania nastať. Túto hodnotu stanovuje štát. V súčasnosti je nastavená na približne 2,5%.

Investičné: na rozdiel od prechádzajúceho typu, to, kam vaše peniaze, určené na zhodnotenie, putujú, si dirigujete sami. Môžete si zvoliť stratégiu investovania do akcií, bezpečných dlhopisov alebo ich skombinovať. Opäť pôjde o pomalší niekoľkoročný proces, pri ktorom však nemáte žiadnu istotu zhodnotenia, pretože niečo ako TUM pri investičnom sporení neexistuje. Tento typ produktu patrí k rizikovejšiemu sporeniu, pretože môžete buď stratiť alebo získať. Všetko závisí od vašej voľby investície.

Prečo si ho niekto uzatvára?

Hlavnou pohnútkou pre dospelých na uzatváranie či už kapitálového alebo investičného životného poistenia so sporením väčšinou nie sú oni sami a ich túžba zhodnotiť ich vklady, ale túžba zabezpečiť ich deti. Tento produkt sa teda nemusí bezprostredne týkať len dospelej osoby, ale ako nám z predchádzajúcej výpovede vyplýva, týka sa aj detí. Rodičia ho pre deti uzatvárajú hlavne preto, aby mali nejaký kapitál na štart do dospeláckeho života a ten býva vyplatený v nejaký konkrétny dátum, podľa toho, ako si určia rodičia. Môžete ho uzatvoriť na 10 rokov, 18, 25, 50, no napríklad MetLife Amslico vám umožňuje uzatvoriť tento produkt až na 100 rokov. Optimizmus tejto poisťovne sa nedá poprieť.

Kto ho poskytuje?

Životné poistenie so sporením, ale aj bez neho, poskytuje dosť veľa poisťovacích spoločností, z ktorých sa môžeme zmieniť o Allianz, MetLife Amslico, Groupama, Axa, Kooperativa, Wünstenrot, Aegon, ČSOB, NN atď. Najlepšia poisťovňa v rámci týchto produktov bola Allianz, ktorá si odniesla cenu Zlatá minca 2015 za oba typy. Ako ste si mohli všimnúť, poisťovacím produktom sa nevenujú už len poisťovne, ale svoju pôsobnosť rozširujú týmto smerom už aj banky a naopak.

Oplatí sa?

Odpovedať na otázku užitočnosti či výhodnosti tohto produktu je pomerne náročné, pretože závisí od mnohých faktorov (či zotrváte dokonca alebo ho predčasne zrušíte, medzitým zomriete atď.). Vo všeobecnosti však ide o nevýhodný finančný produkt. To, či sa vám konkrétne životné poistenie so sporením oplatí resp. ktoré sa vám oplatí, vám pomôže zistiť online porovnanie alebo priama konzultácia s nezávislým odborníkom v tejto oblasti. Online porovnanie vás nestojí nič, podľa jednotlivých kritérií a skutočností o vás, vám zobrazí hneď niekoľko ponúk od rôznych poisťovní a na základe toho sa viete rozhodnúť, čo by bolo pre vás to najlepšie. Samozrejme každý výsledok bude obsahovať aj približné mesačné náklady na daný produkt (ak si splátky nestanovíte ináč).

Ak vo vás však online porovnanie vzbudzuje aj ďalšie otázky, môžete využiť bezplatnú pomoc nezávislého poradcu. Dbajte na to, aby bol nezávislý, pretože pracovníci konkrétnych spoločností sa vás budú snažiť nalákať na svoju stranu, hoci to pre vás nemusí byť vôbec výhodné. Nezávislí odborníci poznajú praktiky a taktiky rôznych spoločností, čo by vám mohlo byť skutočne veľmi nápomocné nielen pri výbere toho správneho životného poistenia, ale aj sporenia. To, že vám neodporučí najlacnejší produkt neznamená, že vám odporučil niečo nevýhodné. Pri zdanlivo najlacnejšom by ste možno mali oveľa nevýhodnejšie podmienky a v konečnom dôsledku by ste preplatili aj viac, než pri drahšej variante produktu.

Dá sa zrušiť?

Ak ste prišli na to, že životné poistenie so sporením, ktoré ste uzatvorili je nevýhodné alebo vám už jeho platenie neumožňujú iné okolnosti, stále môžete požiadať o jeho zrušenie. Ešte predtým, ako požiadate o jeho zrušenie, sa opýtajte na jeho odkupnú hodnotu. Mnohokrát sa totiž stáva, že aj napriek niekoľkým splátkam žiadatelia zistia, že si nenasporili nič. Je to hlavne z toho dôvodu, že poisťovne si účtujú ešte aj iné poplatky, ktoré síce nemuseli byť explicitne vyjadrené, ale spôsobili, že sa váš sporiaci účet nachádza pod nulou, na nule alebo v lepšom prípade nad ňou. Sporenie sa zmluvne uzatvára na pomerne dlhú dobu, aj na niekoľko desaťročí, a teda sa nepredpokladá, že by ste ho plánovali zrušiť, aj keď sa to stáva často.

Do písomnej žiadosti je treba uviesť predmet, vaše kontaktné údaje, číslo vašej zmluvy, dôvod ukončenia (nie je povinný), číslo účtu, na ktorý bude odoslaná odkupná hodnota, miesto, dátum a váš vlastnoručný podpis.

Možnosti aj bez sporenia!

Pokiaľ sa vám sporenie ako možnosť rozšírenia životného poistenia nepozdáva, v pohode si ho môžete uzatvoriť aj bez neho. Predsa len ide o zvýšenie mesačných nákladov, čo si nemôže dovoliť len tak hocikto, aj napriek tomu, že na konci by videl pomerne peknú sumu. Keďže ide o desiatky rokov investovania, suma na konci zmluvného obdobia už nemusí byť taká lákavá ako vtedy, keď vám ju pracovník spoločnosti vyčíslil. Faktorov, ktoré ovplyvňujú výslednú nasporenú sumu je mnoho. Môže to byť napr. inflácia, zmena meny, zmena ceny produktov atď.

Z odborného hľadiska sa odporúča životné poistenie v rámci poisťovne uzatvoriť bez sporenia a to si uzavrieť zvlášť, v spoločnosti na to určenej, napr. v banke. Samozrejme, platí to aj naopak.