Online poistenie

Odkúpna hodnota

Odkupná hodnota životného poistenia

Máloktorí si pri podpisovaní zmluvy o životnom poistení pomyslia, že ho budú, za kratší či dlhší čas, plánovať zrušiť. Dôvodov na tento počin môže byť hneď viacero. Napr. vám to môže prísť finančne veľmi náročné a možno ani na zaplatenie aktuálnej splátky momentálne vôbec nemáte. Ale bez ohľadu na to, či na to máte alebo nemáte, platí nasledovné.

To, o čom by ste sa mali informovať ešte pred zrušením životnej poistky, je jej odkupná hodnota. Ide vlastne o číslo, ktoré vyjadruje sumu, ktorá by vám mala byť pri zrušení tohto produktu vyplatená. Dá sa presne stanoviť jej číslo?

Pokiaľ ste vo finančnej tiesni, nemôžete si dovoliť položky navyše, medzi ktoré patrí aj zabezpečenia života. Snažíte sa obmedziť všetko, a preto sa uchyľujete k zrušeniu všetkého, čo by vám mohlo nejaké to euro zachrániť. Na jednej strane je toto uvažovanie správne.

Na strane druhej, nebolo by vám ľúto, že ste už do tohto produktu toľko investovali? Každý vie, že vyplatenie z neho nastáva buď dňom smrti alebo dňom dožitia sa istého veku. Ak ho ale chcete zrušiť skôr, máte nárok na nejaké peniaze? Práve to vám prezradí odkupná hodnota životnej poistky.

Informujte sa o nej ešte pred žiadosťou o zrušenie

Ak ste skalopevne presvedčený o tom, že zrušenie životnej poistky je pre vás tá najlepšia možnosť, ešte predtým sa informujte o jej odkupnej hodnote. Určite na nejakú sumu z toho, čo ste už spoločnosti zaplatili, máte nárok. Avšak nemali by ste očakávať, že bude v takej výške, ako súčet vašich pravidelných príspevkov.

Pravdepodobne bude niekoľkonásobne nižšia, ak vôbec. Praxou býva, že odkupná hodnota životnej poistky je prvé dva roky, niekedy aj dlhšie, aj na nule, prípadne v mínuse. Ako je to možné, keď ste pravidelne poistné platili?

Poisťovacie spoločnosti si účtujú rôzne poplatky, ktorá sa vám postupne sťahujú z poistného, ktoré platíte. To má za následok zníženie odkupnej hodnoty životnej poistky. Každá poisťovňa totiž dúfa, že v poistnej zmluve zotrváte až do konca zmluvného obdobia.

O tomto poplatkovom fakte by vás však mali informovať pracovníci tej ktorej spoločnosti. Najlepšie ešte predtým, ako podpíšete zmluvu v domnienke, že už pri prvej splátke poistného ste si vytvorili akúsi rezervu. Pre žiadneho poisteného by asi nebolo atraktívne, ak mu poisťovateľ hneď na začiatku povie, že niekoľko prvých rokov platenia nemá nárok na vyplatenie.

Inou možnosťou by bolo vyplatiť všetky tieto poplatky naraz. Samozrejme bolo by to opäť na vaše náklady. To by znamenalo, že vstupne by ste museli vložiť približne 500 eur (ak nie viac). Až vtedy by poistná zmluva nadobudla platnosť a vy by ste mali nárok na riadnu odkupnú hodnotu životnej poistky.

Teda v prípade, že by ste o zrušenie požiadali predčasne. Avšak ani táto alternatíva by vás zrejme nepotešila. Preto sa poisťovne spoliehajú na to, že v zmluvnom zväzku zotrváte a na koniec dostanete takú sumu, akú ste si dohodli. Preto si dovoľujú sťahovať vám z vášho poistného rôzne poplatky.

V prípade predčasného odstúpenia od zmluvy sa odkupná hodnota vašej životnej poistky zníži o poplatky (ako napr. náklady za uzatvorenie zmluvy a krytie rizika), ktorých výšku si účtuje každá poisťovňa zvlášť. Samozrejme odvíja sa to aj od toho, aký produkt plánujete zrušiť.

U akých produktov zisťovať odkupnú hodnotu?

Ak plánujete zrušiť obyčajnú rizikovú životnú poistku, bez akéhokoľvek sporenia, zisťovať jej odkupnú hodnotu bude zbytočné. Pri výpovedi tohto typu sa jednoducho nevypláca nič. K nejakej vyplatenej čiastke sa môžete dostať v prípade kapitálového alebo investičného sporenia v rámci tohto produktu.

Pričom odkupná hodnota životnej poistky by vás mala zaujať viac pri kapitálovom, kde máte garantovaný nárast vkladov. Poplatok za predčasné odstúpenie sa v tomto prípade pohybuje do 8% z hodnoty produktu.

Od investičného sa odrátavajú okrem základných poplatkov za predčasné ukončenie zmluvy, aj nejaké iné poplatky. Tie sa odvíjajú od obdobia, kedy žiadate, ako aj od toho, ako dlho si už sporíte. Čím neskôr o zrušenie požiadate, tým nižšie budú poplatky.

To znamená, že odkupná hodnota životnej poistky s investičným sporením by v tomto prípade mohla tvoriť až 100%. Taktiež platí aj to, že keď ste investovali zle, aj napriek všetkým vašim vkladom nedostanete nič.

Všeobecné odporúčanie na navýšenie odkupnej hodnoty životnej poistky

Podpis zmeny podmienokAby odkupná hodnota vašej životnej poistky nadobudla nejakých prijateľných rozmerov, odporúča sa viac možností. Buď v nej zotrvať viac ako dva roky a prekonať fakt, že ste na tom finančne momentálne nie veľmi dobre. Ak nie sú vaše finančné problémy dlhodobého charakteru, môžete vyskúšať aj inú možnosť.

Požiadať o odklad splátky. Predsa len, mať životnú poistku je veľmi užitočné a čím dlhšie v nej zotrváte, tým vyššia bude aj jej odkupná hodnota. Žiadna poisťovňa by vám túto prosbu nemala zamietnuť, veď ste predsa ich zákazník. Na trhu je skutočne veľká konkurencia, a preto sa o vás budú biť.

Tým, že tento zmluvný záväzok neukončíte, však pomáhate aj vašim blízkym. Ak by sa vám niečo stalo, finančne by ste ich nemuseli zaťažiť, pretože vaše poistné im bude vyplatené a určite by bolo vyššie ako odkupná hodnota životnej poistky v danej chvíli.

Má zrušenie aj nevýhody?

Najprv si poviete, že už nemusíte pravidelne platiť poisťovni poistné, tak ušetríte. To, že vám odkupná hodnota v prípade zrušenia životnej poistky zabezpečí aspoň nejaký prísun financií, je určite pozitívne. Ako ste sa dočítali vyššie, nemusí to však byť taká suma, ktorá by vám vynahradila vaše investície do tohto produktu.

Dokonca nemusí byť žiadna, to znamená, že sa môže nachádzať na nule alebo v mínuse. Okrem toho môže mať zrušenie tohto produktu za následok aj iné veci. Samozrejme, už nebudete poistne chránený v prípadne uskutočnenia poistnej udalosti. Ak by ste sa rozhodli pre opätovné zriadenie tohto produktu, už ho nezískate za takých podmienok, ako to bolo doteraz.

Väčšinou sú náročnejšie, pretože už máte o nejaký ten rôčik viac, ako keď ste si ho uzatvárali prvýkrát. Z toho vyplýva, že predstavujete väčšie riziko, a teda aj poistné bude vyššie. Takže ako vidíte, nižšia odkupná hodnota vašej životnej poistky nie je jediné negatívum predčasného odstúpenia od zmluvy.

Kedy možno zrušiť?

Ak si myslíte, že tento produkt môžete zrušiť kedykoľvek, ste na omyle. Občiansky zákonník udáva, že odstúpenie od zmluvy môže prebehnúť do 30 dní od jej uzatvorenia. Ako odkupná hodnota životnej poistky sa v tom prípade dá považovať poistné vrátené v plnej výške. Ak však v rámci 30-dňovej doby nastala aj nejaká poistná udalosť, aj vy musíte vrátiť už vyplatené poistné plnenie danej poisťovni.

Ak ste už niekoľko splátok zaplatili, o zrušenie zmluvy môžete požiadať najneskôr 6 týždňov pred koncom vášho poistného obdobia. Ináč vaša žiadosť o výpoveď nebude akceptovaná. Inou alternatívou môže byť aj to, že poistné jednoducho niekoľkokrát po sebe nezaplatíte.

Túto metódu však neodporúčame, a to nielen kvôli tomu, že je nedôstojná. Takisto sa môže stať, že vás poisťovňa zažaluje, keďže ste nereagovali na niekoľko upomienok, ktoré vám poslali. Rovnako môžete stratiť nárok na odkupnú hodnotu životnej poistky, ak jej zrušenie prebehlo týmto spôsobom.

V niektorých poisťovniach sa je možné slušne dohodnúť na konkrétnom dátume ukončenia poistnej zmluvy.

Na záver si zhrňme základné informácie. Predtým, ako budete chcieť poistnú zmluvu zrušiť, opýtajte sa na odkupnú hodnotu vašej životnej poistky. Nie je dobré sa spoliehať na to, že vyplatený budete na 100%, lebo aj výška vyplatenia sa odvíja od rôznych kritérií.

Na 99% sa vyplatená suma nebude zhodovať s tým, koľko ste už do produktu investovali. Pýtať sa na odkupnú hodnotu životnej poistky má význam jedine pri kapitálovom a investičnom sporení, kedy vám však aj tak môžu byť účtované poplatky za predčasné ukončenie zmluvy. Pri žiadosti o výpoveď rizikového produktu, je zisťovanie tohto údaju bezpredmetné a nárok na vyplatenie poistného nemáte.