Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Podpis zmluvy

Uzatvoriť PZP na inú osobu – dá sa takto ušetriť?

Pri výpočte ceny povinného zmluvného poistenia zohľadňujú poisťovne množstvo faktorov. Jedným z nich je aj samotný držiteľ vozidla. Poisťovne zaujímajú ohľadom držiteľa vozidla nasledujúce údaje:

 • právna forma
 • vek (dátum narodenia)
 • trvalý pobyt (PSČ)
 • Kedy ste kúpili prvé auto?
 • Počet poistných udalostí hradených z PZP
 • máte preukaz ZŤP?
 • ste rodič dieťaťa do 15 rokov?
 • mate poistenie aj v iných poisťovniach?

Z toho je možné vydedukovať viacero skutočností. Napríklad to, že mladý vodič z veľkého mesta si priplatí na poistnom v porovnaní s dôchodcom z menšej obce. Preto mnoho ľudí premýšľa nad tým, že PZP uzatvoria na inú osobu. Napríklad na rodičov alebo starých rodičov. Cez PZP online zistíte, že poistné je naozaj nižšie. Takýto postup má však isté úskalia.

Držiteľ, majiteľ a poistník – aký je v tom rozdiel?

Pri uzatváraní poistenia sa stretneme s viacerými pojmami, ktoré s touto problematikou súvisia. Je dobré vedieť, aký je v nich rozdiel:

 • držiteľ – osoba, ktorá je uvedená v osvedčení o evidencii časť I a časť II (technický preukaz).
 • majiteľ – osoba, ktorá vlastní vozidlo.
 • poistník – osoba, ktorá uzatvorila PZP a platí samotné poistné

Pri jednom aute môže byť jedna a tá istá osoba držiteľom, majiteľom a poistníkom súčasne. Ale nie je to samozrejmosť. Napríklad ak máte auto na lízing, tak majiteľom auta je lízingová spoločnosť a vy ste držiteľom a vo väčšine prípadov aj poistníkom zároveň.

Pre výpočet PZP je rozhodujúci len držiteľ vozidla. Teda osoba, ktorá je uvedená v technickom preukaze vozidla. PZP môže uzatvoriť a platiť niekto iný. Držiteľom môže byť napríklad rodič a poistníkom bude jeho 20 ročný syn. Rodič je vplyvom vyššieho veku a značne dlhšieho bezškodového priebehu pri výške poistného v značnej výhode.  Takto dokáže na poistnom na prvý pohľad výrazne ušetriť.

Aký je v tom háčik?

Tento „trik“ funguje dobre dovtedy, až kým nedôjde k poistnej udalosti. Je štatisticky pravdepodobnejšie, že dopravnú nehodu spôsobia mladí vodiči, často v spojitosti s výkonným autom. A takáto škoda bude následne figurovať u držiteľa vozidla, v tomto prípade rodiča, pri jeho dĺžke bezškodového priebehu. Poisťovňa to v nasledujúcom období zohľadní na vyššom poistnom pre držiteľa vozidla pri všetkých jeho vozidlách. Nie len na tom, ktorým havaroval syn. Takto sa z lacného poistenia následne stáva veľmi drahé poistenie.

Samostatnou kategóriou je aj objektívna zodpovednosť. Držiteľ vozidla môže byť takto pokutovaný za nedodržanie rôznych dopravných predpisov. Pritom za volantom bude niekto iný.