Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Union poisťovňa, a.s. – PZP

Logo poisťovne UnionUnion poisťovňa ponúka svoje povinné zmluvné poistenie v 3 rôznych balíkoch. Líšia v krytí Škod na zdraví, majetku a asistenčných službách. Prehľad nájdete v tabuľke.

MiniOptimumExcellent
Krytie škôd na zdraví (v EUR)5 mil.5 mil.5 mil.
Krytie škôd na majetku (v EUR)1 mil.3 mil.5 mil.
Asistenčné služby 24/7NieÁnoÁno

Veľmi výhodné PZP môžu uzatvoriť držitelia auta, ktorý majú viac ako 25 rokov a sú súčasným klientov poisťovne Union alebo Union zdravotnej poisťovni. V takomto prípade môžete získať PZP MINI za 69 € na rok pre auto s výkonom do 51 kW a celkovou hmotnosťou do 1 450 kg.

Doplnkové pripoistenie

K PZP môžete uzatvoriť aj niektoré z dobrovoľných pripoistení.

Asistenčné služby

Asistenčná služba pomôže v rôznych situáciách, môže ísť napríklad o pokrytie nákladov pri dopravnej nehode, krádeži vozidla, poruche alebo v prípade straty kľúčov, defektu a iných. Táto služba je poskytovaná v spolupráci s EuroCross Assitance. Územná platnosť je v celej Európe.

Batožina

Poistenie batožiny pomôže v prípade, že dôjde k poškodeniu, odcudzeniu alebo zničeniu batožiny. Tá musí byť uložená v uzamknutom batožinovom priestore a nesmie byť priamo viditeľná. Spoluúčasť vo výške 15 € a limit poistného plnenia vo výške 1 000 €, na jednu vec je však limit 350 €. Územná platnosť je v celej Európe.

Úraz vodiča

Poistenie vodiča pre prípad úrazu vplyvom dopravnej nehody. V prípade smrti a úrazu s trvalými následkami je poistné plnenie vo výške 10 000 €. Územná platnosť je v celej Európe.

Stret so zverou

Platí pre prípad stretu vozidla s divou zverou. Preplatí škodu na vozidle do výške 2 500 €. Spoluúčasť vo výške 100, 200 alebo 300 €.

Pripoistenie skla

Chráni čelné, zadné a bočné sklo proti poškodeniu alebo zničeniu. Spoluúčasť je vo výške 10 % a auto nesmie byť staršie ako ako 12 rokov.