Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Wüstenrot poisťovňa, a.s. – PZP

Wüstenrot logoPoisťovňa Wüstenrot ponúka povinné zmluvné poistenie, ktoré má viacero výhod oproti konkurencii. Je možné ho uzatvoriť na vozidlá do 3,5 tony, motocykle a prívesy do 3,5 tony. Cenu PZP kalkulačka stanovuje Wüstenrot podľa viacerých faktorov:

  • veku držiteľa vozidla,
  • výkonu a veku vozidla,
  • okresu registrácie vozidla,
  • zľavy 5 alebo 10 % podľa počtu uzatvorených zmlúv.

V cene PZP sú zahrnuté aj komplexné asistenčné služby. Zaujímavosťou je napríklad to, že ak je pri poruche alebo nehode prítomné v aute dieťa, tak poisťovňa preplatí odvoz taxislužbou. Poisťovňa pri povinnom zmluvnom poistení neuplatňuje amortizáciu pri čiastočnej škode na vozidle.

Pripoistenia

K PZP online je možné uzatvoriť niektoré z viacerých dobrovoľných pripoistení.

Pripoistenie úrazu v aute pre vodiča a cestujúcich

Poistné krytie v prípade smrti alebo zranenia s trvalými následkami, platné pre všetky prepravované osoby a vodiča. Poistná suma vo výške 35 000 €. Bez spoluúčasti a s územnou platnosťou v celej Európe.

Pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča Nonstop právnik

Právna pomoc v podobe nonstop telefonického poradenstva. V cene je aj tlmočenie pre prípad nehody v zahraničí a nutnosťou komunikácie s políciou alebo svedkami nehody. Limit poistného krytia je až 35 000 €. Bez spoluúčasti. Pokryje aj finančné náklady spojené na presadzovanie oprávnených záujmov.

Pripoistenie vozidla pre prípad stretu so zverou

Limit poistného krytia vo výške 4 000 €, pričom spoluúčasť je vo výške 10 % a minimálne 150 €. Platí na celom území Slovenska.

Pripoistenie vozidla pre prípad živelnej udalosti

Poistné krytie pre prípad živelnej udalosti a poškodenia vozidla pri povodni, krupobití, požiari a iných. Limit poistného krytia je 4 000 € so spoluúčasťou 10 % a minimálne 150 €. Platí na celom území Slovenska.

Pripoistenie skiel motorového vozidla

Poistné krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia čelného, bočných a zadného skla. Na celom území Európy. Spoluúčasť je vo výške 10 %.