Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Ako často sa platí PZP?

To, ako často sa platí PZP je individuálne. Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia, napríklad cez našu kalkulačku, máte možnosť voľby periodicity. Zvoliť si môžete rôzny interval platieb, na výber máte:

  • ročne
  • polročne
  • štvrťročne

Zmena intervalu platby PZP

Platíte svoje PZP raz ročne, no chceli by ste zmeniť periodicitu platieb na štvrťročné platby? Takúto zmenu je možné spraviť priamo v poisťovni. Dokonca ju mnoho poisťovni ponúka aj ako online tlačivo, ktoré môžete okamžite vyplniť.

Stačí hľadať „Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve“ na stránke svojho poisťovateľa. Pri tomto tlačive je často možnosť zmeniť periodicitu platieb na mesačné platby.