Online poistenie

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Ako funguje PZP?

Povinné zmluvné poistenie vozidiel funguje nasledovne. Poistník sa poisti v poisťovni, ktorá takéto poistenie ponúka. Teda uzavrie zmluvu na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ak takto poistený poistník spôsobí škodu tretej strane, tak táto poškodená strana si môže nárokovať preplatenie škody u škodca.

Škodca sa obráti na svojho poisťovateľa. Použije pritom správu o nehode a ohlási poistnú udalosť. Poisťovňa následne preskúma opodstatnenie tejto žiadosti. Ak je všetko v poriadku, tak dôjde k preplateniu škody poškodenej strane. Peniaze zasiela priamo poškodenému. Poistné plnenie funguje pri PZP vždy tak, že je vyplatené poškodenej strane, nie škodcovi (a teda poistníkovi).